Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- Innsyn

Velkommen til forbedret utgave av Mattilsynets postliste!

Forbedringer:
 • Søkbarhet
 • Utvidet historikk (noe 2012-2015, delvis 2016, komplett sept 2016 og utover) mot 3 måneder på mattilsynet.no. Innsyn er søkt for å få komplett postliste på alt før 2016.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, enhet i MT, med mer
 • Innsynshåndtering via Mimes Brønn
 • Mattilsynet legger ut postlister hver onsdag for uka før det. Databasen her oppdateres sporadisk. Reklame er for å dekke driftskostnader. Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med Mattilsynet på noen måte.


  Viser [100] av [938841].
  DatoSaksnr
  Dokumentnr
  Enhet - Arkiv --- Retning
  SakstittelFra / TilDokumenttittel
  30.11.20182018/225629
  2018/225629-2
  - --- I
  BIRKELAND TRYGVE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-908
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/229064
  2018/229064-5
  - --- U
  AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: AGDER RENOVASJON IKS
  Mattilsynet fatter vedtak om vending av ranker og riktig merking av gjødselvare
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/204379
  2018/204379-1
  - --- I
  ABILDSØ GÅRD AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-793
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/204379
  2018/204379-2
  - --- U
  ABILDSØ GÅRD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/204979
  2018/204979-2
  - --- I
  HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-798
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/204979
  2018/204979-3
  - --- U
  HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/204979
  2018/204979-4
  - --- U
  HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: HÅKON WIUM LIE
  Tilsynsrapport - ingen påvisning av pærebrann
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/205072
  2018/205072-1
  - --- I
  RAFRUKT AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-794
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/205939
  2018/205939-6
  - --- I
  ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding - Logg med bilder
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/207251
  2018/207251-3
  - --- I
  SJØGLØTT HOTELL.NO AS - InspeksjonFra: Sjøgløtt hotell
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding om oppfylt vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/217870
  2018/217870-3
  - --- I
  COLONIALMAJOR AS - InspeksjonFra: COLONIALMAJOR AS
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding om oppfylt vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/218477
  2018/218477-2
  - --- I
  Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
  Til: Mattilsynet
  Søknad klar til behandling - Biomasseendring - Lokalitet 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/219590
  2018/219590-4
  - --- U
  KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
  Til: KINABOLLE AS
  Mattilsynet avslutter saken
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/220032
  2018/220032-2
  - --- U
  REMY ANDERS LIEPMANN MØEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: REMY ANDERS LIEPMANN MØEN
  Mattilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr - høy dyretetthet
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/220827
  2018/220827-4
  - --- I
  SALTEN N950 AS - InspeksjonFra: Salten N950 Quality
  Til: Mattilsynet
  Søknad om utsettelse frist
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/221137
  2018/221137-4
  - --- U
  COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD
  Bekreftelse på etterkommet vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/221314
  2018/221314-2
  - --- U
  LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
  Til: Laks og vildtcentralen AS
  Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/223681
  2018/223681-3
  - --- I
  SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming AS
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding om oppfylt vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/225286
  2018/225286-3
  - --- U
  ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
  Til: LARS SNOEN
  Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/208364
  2018/208364-4
  - --- I
  Høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10700/2018, SANTE/10701/2018, SANTE/10891/2015 og SANTE/10069/2018Fra: Statens legemiddelverk
  Til: Mattilsynet
  Høringssvar
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/208420
  2018/208420-4
  - --- I
  INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Indre Oslo Matforedling AS
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding om utførte tiltak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/208949
  2018/208949-4
  - --- I
  SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
  Til: Mattilsynet
  Analysebevis - Prøve ID 2018-1610/3
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/208987
  2018/208987-12
  - --- U
  ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
  Til: *****
  Mattilsynet fatter vedtak om betaling av utgifter
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/209073
  2018/209073-1
  - --- I
  SLINDE ARILD - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-826
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/209416
  2018/209416-4
  - --- I
  OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstitutte
  Til: Mattilsynet
  Prøvesvar - 2018-23-237/M162
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/209656
  2018/209656-4
  - --- I
  VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
  Til: Mattilsynet
  Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-23-238/M163
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/209907
  2018/209907-6
  - --- I
  NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding om oppfylt vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/210049
  2018/210049-1
  - --- I
  TERJE FOSSHAGEN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-827
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/210060
  2018/210060-1
  - --- I
  OLAV TORE FOSSE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-828
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/210060
  2018/210060-2
  - --- U
  OLAV TORE FOSSE - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/210068
  2018/210068-1
  - --- I
  MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-820
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/210068
  2018/210068-2
  - --- U
  MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/210068
  2018/210068-3
  - --- U
  MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: MAGNE OPTHUN, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Tilsynsrapport
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211179
  2018/211179-1
  - --- I
  NILS MARTIN FJÆR - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-830
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211179
  2018/211179-2
  - --- U
  NILS MARTIN FJÆR - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211181
  2018/211181-1
  - --- I
  LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-831
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211181
  2018/211181-2
  - --- U
  LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211181
  2018/211181-3
  - --- U
  LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, Fimreite Økolandskap v/Gyril Fimreite
  Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211185
  2018/211185-1
  - --- I
  AMBLE GÅRD, METTE MARIE STRAND HEIBERG - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-832
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211185
  2018/211185-2
  - --- U
  AMBLE GÅRD, METTE MARIE STRAND HEIBERG - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211188
  2018/211188-1
  - --- I
  GRO NATVIK HENRIKSEN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-833
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/211188
  2018/211188-2
  - --- U
  GRO NATVIK HENRIKSEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213618
  2018/213618-1
  - --- I
  JON DIGRANES D Y - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-843
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213618
  2018/213618-2
  - --- U
  JON DIGRANES D Y - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213632
  2018/213632-1
  - --- I
  TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-844
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213632
  2018/213632-2
  - --- U
  TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213632
  2018/213632-3
  - --- U
  TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, TORKJELL NÅ
  Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213663
  2018/213663-1
  - --- I
  FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - Prøve ID B18-842
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213663
  2018/213663-2
  - --- U
  FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213663
  2018/213663-3
  - --- U
  FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FØRDE EIRIK
  Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213701
  2018/213701-1
  - --- I
  ARILD BLEIE - InspeksjonFra: NIBIO - Planteklinikken
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - B18-845
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213701
  2018/213701-2
  - --- U
  ARILD BLEIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213701
  2018/213701-3
  - --- U
  ARILD BLEIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: ARILD BLEIE, NIBIO - Planteklinikken
  Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213714
  2018/213714-1
  - --- I
  HILDE AGA - InspeksjonFra: NIBIO - Planteklinikken
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - B18-846
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213714
  2018/213714-2
  - --- U
  HILDE AGA - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
  Analyserekvisisjon
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/213714
  2018/213714-3
  - --- U
  HILDE AGA - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: HILDE AGA, NIBIO - Planteklinikken
  Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  30.11.20182018/214817
  2018/214817-6
  - --- U
  MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
  Mattilsynet varsler pålegg om godkjenning av UV-anlegg ved 12223 Videild
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/227608
  2018/227608-2
  - --- I
  MADS JØRGEN VELDE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Til: Mattilsynet
  Analyserapport - B18-905
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/228496
  2018/228496-3
  - --- I
  Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Klima- og miljødepartementet
  Til: Mattilsynet
  Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/228719
  2018/228719-2
  - --- U
  Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: Mattilsynet
  Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
  Nova Sea AS - lokalitet 11087 Bukkøya Ø og 22796 Renga S - tilsynsrapport etter tilsyn med rensefisk, rensefiskkampanjen 2018
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/228719
  2018/228719-3
  - --- I
  Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet
  Til: Mattilsynet
  Orientering - Ytterligere økt dødelighet ved lokalitet Renga og Bukkøy
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/229030
  2018/229030-2
  - --- U
  Revetal dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2018-2360Fra: Mattilsynet
  Til: BIRGITTE FAGERHEIM BJØRANG
  Mattilsynet innvilger søknad om godtgjørelse for nødhjelp - J - 2018 - 2360
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/229446
  2018/229446-3
  - --- I
  KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: YX Norheimsund
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/229446
  2018/229446-4
  - --- U
  KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
  Bekreftelse på etterkommet vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/230705
  2018/230705-1
  - --- U
  THORVALDSEN LARKOLLEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: THORVALDSEN LARKOLLEN AS
  Tilsynsrapport
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/206012
  2018/206012-5
  - --- U
  HANS ERIK HOTVEDT - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: HANS ERIK HOTVEDT
  Bekreftelse på etterkommet vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/206961
  2018/206961-9
  - --- U
  VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: VATAN ENGROS AS
  Bekreftelse på etterkommet vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/217208
  2018/217208-6
  - --- I
  SALMAR AS AVD BEARBEIDING - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
  Til: Mattilsynet
  Analysebevis - PrøveID 2018-2118-13
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/217428
  2018/217428-14
  - --- I
  MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding med dokumentasjon som forespurt sammen med uttalebeskrivelse
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/218886
  2018/218886-5
  - --- I
  Circle K Smestad - BekymringsmeldingFra: Circle K Smestad
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding med bilder
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/219097
  2018/219097-4
  - --- I
  CHICKEN JOY GRILLRESTAURANT ARLENE BELARMINO LATAZA TOBIASSEN - SmilefjestilsynFra: Chicken Joy Grillrestaurant
  Til: Mattilsynet
  Uttalelse til varsel om vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/219419
  2018/219419-4
  - --- U
  Per Kjell Leite - Overføring av sauFra: Mattilsynet
  Til: LEITE PER KJELL, Per Kjell Leite
  ORIENTERING OM OVERFØRING AV KLAGESAK TIL HOVUDKONTORET
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/219590
  2018/219590-3
  - --- I
  KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Kinabolle AS
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/220921
  2018/220921-3
  - --- U
  TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: TYRVELID VASSVERK AS
  Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/221850
  2018/221850-2
  - --- I
  Region midt – Dyrevernnemnda Søre Sunnmøre – 2019-2022Fra: Ørsta kommune
  Til: Mattilsynet
  Vedtak - Dyrevernnemnda Søre Sunnmøre 2019-2022 - Framlegg til medlem frå Ørsta
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/222870
  2018/222870-8
  - --- U
  BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
  Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
  BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - AVSLUTTING AV SAK
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/223135
  2018/223135-8
  - --- U
  INGOLF ENGESET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: INGOLF ENGESET AS
  Bekreftelse på etterkommet vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/224325
  2018/224325-5
  - --- I
  MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding på utslaktingsvedtaket på Austvika
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/224325
  2018/224325-6
  - --- U
  MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
  Bekreftelse på etterkommet vedtak på Austvika
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/225059
  2018/225059-5
  - --- I
  Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Øvre Eiker kommune
  Til: Mattilsynet
  Oversendelse av tilleggsdokumentasjon for uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/208255
  2018/208255-2
  - --- U
  ***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet
  Til: BUGGE HÅVARD
  Tilsynsrapport - Mattilsynet gjentar vedtak om kalv og forhåndsvarsler vedtak om reduksjon av dyretall og stenging av rom.
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/208987
  2018/208987-11
  - --- U
  ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
  Til: *****
  ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/209046
  2018/209046-6
  - --- U
  FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: Veterinærinstituttet, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
  Veiledning av analyseresultater etter uttak av kornprøver
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/209068
  2018/209068-4
  - --- U
  VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: VOLLAUGDALEN MØLLE, VETERINÆRINSTITUTTET, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Veiledning og oversendelse av analyseresultater etter uttak av kornprøver
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/211049
  2018/211049-4
  - --- I
  FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA AVD STAVANGER - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Norwegian Veterinary Institute
  Til: Mattilsynet
  Prøvesvar for GMO prøve - Prøvenummer 2018-07-842
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/211776
  2018/211776-3
  - --- U
  VOGNILD JOHN OLAV - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: VOGNILD JOHN OLAV
  Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/211836
  2018/211836-2
  - --- I
  NRS Farming AS - Biomasseøkning ved lokalitet 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i FinnmarkFra: NRS Farming AS
  Til: Mattilsynet
  Svinn på Store Kobbøy i 2016
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/214175
  2018/214175-3
  - --- I
  Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
  Til: Mattilsynet
  Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Mastervika - Søknad klar til behandling
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/214185
  2018/214185-3
  - --- I
  Planktonic AS - Lokalitet Storsteinvika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
  Til: Mattilsynet
  Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Storsteinvika - Søknad klar til behandling
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/214474
  2018/214474-10
  - --- I
  BEST FOOD AS - RevisjonFra: Best Food AS
  Til: Mattilsynet
  Ettersendelse av IK-Mat
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  29.11.20182018/216420
  2018/216420-3
  - --- I
  TINGVOLLFISK AS - InspeksjonFra: Tingvollfisk
  Til: Mattilsynet
  Tilbakemelding med dokumentasjon på vaksinasjon av rognkjeks
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/225576
  2018/225576-3
  - --- I
  BARILLA NORGE AS - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Veterinærinstituttet
  Til: Mattilsynet
  Prøvesvar for GMO prøve ( VI prøvenummer 2018-07-681 - MT prøvenummer 2018/225576-81018051151 )
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/228300
  2018/228300-6
  - --- U
  FERSKEN MEHRDAD KAGHAZIAN - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: FERSKEN MEHRDAD KAGHAZIAN
  Mattilsynet fatter vedtak om kjølelagring og håndvask med utsatt frist
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/230113
  2018/230113-1
  - --- U
  NORSK BUTIKKDRIFT AS COOP PRIX VOLDEN 4503 - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: COOP Prix Volden
  Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll og skriflige rutiner for tilbaketrekking av reseptfrie legemidler
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/230145
  2018/230145-3
  - --- U
  TERJE ERLING WOLD - InspeksjonFra: Mattilsynet
  Til: TERJE ERLING WOLD
  Mattilsynet fatter vedtak om smittesluse og elkontroll
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/230230
  2018/230230-4
  - --- U
  Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
  Til: STORE LØWER
  ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/203734
  2018/203734-6
  - --- U
  LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
  Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
  Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/204688
  2018/204688-2
  - --- I
  MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
  Til: Mattilsynet
  Certificates of Analysis - NFSA_18_3508
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/204688
  2018/204688-3
  - --- I
  MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
  Til: Mattilsynet
  Certificates of Analysis - NFSA_18_3509
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
  28.11.20182018/204688
  2018/204688-4
  - --- I
  MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
  Til: Mattilsynet
  Certificates of Analysis - NFSA_18_3510
  Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn