Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
20.12.20172017/268260
2017/268260-002
M24143 - 429 --- U
Ringvål Ridesenter - del av gnr 156 bnr 8 - DetaljreguleringFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: TAG Arkitekter AS
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
15.12.20172017/268260
2017/268260-001
M24143 - 429 --- I
Ringvål Ridesenter - del av gnr 156 bnr 8 - DetaljreguleringFra: TAG Arkitekter AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn