Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [4] av [4].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/204979
2018/204979-2
- --- I
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-798
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-3
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-4
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HÅKON WIUM LIE
Tilsynsrapport - ingen påvisning av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/204979
2018/204979-1
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet, Mattilsynet - Multiskriver Sarpborg Kjeller
Til: Håkon Wium Lie
Kvittering for prøveuttak med kart
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn