Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [6] av [6].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/205939
2018/205939-6
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Logg med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/205939
2018/205939-5
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205939
2018/205939-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/205939
2018/205939-4
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Logg og bilder etter avtale
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/205939
2018/205939-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/205939
2018/205939-1
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - 65101
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn