Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/208255
2018/208255-2
- --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet
Til: BUGGE HÅVARD
Tilsynsrapport - Mattilsynet gjentar vedtak om kalv og forhåndsvarsler vedtak om reduksjon av dyretall og stenging av rom.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20182018/208255
2018/208255-1
- --- I
***** ***** - TilsynsrapportFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - 65210
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn