Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [4] av [4].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/208949
2018/208949-4
- --- I
SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1610/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/208949
2018/208949-2
- --- I
SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Korrigering av J nr på prøve tatt 14.9.2018 - Mottatt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/208949
2018/208949-3
- --- U
SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet
Korrigering analyserekv.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.09.20182018/208949
2018/208949-1
- --- U
SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn