Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [12] av [12].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/208987
2018/208987-12
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om betaling av utgifter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/208987
2018/208987-11
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/208987
2018/208987-10
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: KAY-SEVERIN BREDESEN
FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/208987
2018/208987-9
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/208987
2018/208987-8
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Kay Severin Bredesen
Svar på henvendelser
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/208987
2018/208987-7
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Advokat Målfrid Ølberg
Til: Mattilsynet
Avslag på innsyn i sak 2018/208987 dokument nr 2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/208987
2018/208987-4
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Målfrid Ølberg – Mattilsynet avslår innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/208987
2018/208987-5
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Målfrid Ølberg - Mattilsynet avslår deler av innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/208987
2018/208987-6
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Målfrid Ølberg
Til: Mattilsynet
Klage på avslag på innsyn i sak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/208987
2018/208987-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om avvikling av hundehold og forhåndsvarsler vedtak om betaling av utgifter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.09.20182018/208987
2018/208987-1
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - 65293
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.09.20182018/208987
2018/208987-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Kriminalomsorg
Hund tatt i midlertidig forvaring av Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn