Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [6] av [6].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/209046
2018/209046-6
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Veiledning av analyseresultater etter uttak av kornprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209046
2018/209046-3
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Rapport med oppsummering av tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209046
2018/209046-5
- --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/209046
2018/209046-4
- --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar - 2018-23-233/M158
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/209046
2018/209046-1
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo, Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/209046
2018/209046-2
- --- X
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Bilder fra inspeksjon 18.09,18
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn