Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [4] av [4].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/209656
2018/209656-4
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-23-238/M163
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209656
2018/209656-3
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/209656
2018/209656-2
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-21-87
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/209656
2018/209656-1
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Synlab
Til: Mattilsynet
Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn