Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/211836
2018/211836-2
- --- I
NRS Farming AS - Biomasseøkning ved lokalitet 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i FinnmarkFra: NRS Farming AS
Til: Mattilsynet
Svinn på Store Kobbøy i 2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/211836
2018/211836-1
- --- I
NRS Farming AS - Biomasseøkning ved lokalitet 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i FinnmarkFra: Finnmark fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av søknad for vurdering etter sektorlover - Søknad om biomasseøkning ved lokalitet 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Finnmark
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn