Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [6] av [6].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/214817
2018/214817-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varsler pålegg om godkjenning av UV-anlegg ved 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/214817
2018/214817-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/214817
2018/214817-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om inspeksjonsgebyr og informasjon om UV-anlegget ved 12223 Vildeild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/214817
2018/214817-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/214817
2018/214817-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport fra Mattilsynet - Veiledning og forhåndsvarsling av vedtak ved 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/214817
2018/214817-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Harstad
Analyserekvisisjon OK-prøve G.salaris 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn