Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/220921
2018/220921-3
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/220921
2018/220921-2
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet gir utsatt frist for vedtak knytt til UV anlegg slik at dere kan holde fokus på klor som desinfisering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/220921
2018/220921-1
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tiltak i vannbehandlingen og at farekartlegging må gjennomføres
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn