Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [8] av [8].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/222870
2018/222870-8
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222870
2018/222870-7
- --- I
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Blom Fiskeoppdrett AS
Til: Mattilsynet
Avviksrapportering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.11.20182018/222870
2018/222870-6
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Angående vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/222870
2018/222870-5
- --- I
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Blom Fiskeoppdrett AS
Til: Mattilsynet
Angående vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/222870
2018/222870-4
- --- I
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Blom Fiskeoppdrett AS
Til: Mattilsynet
Lusetall etter telling på tilsynsdagen- kjeppevikholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/222870
2018/222870-3
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - TILSYNSRAPPORT MED PRØVEUTTAK OG VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/222870
2018/222870-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - TILSYNSRAPPORT MED PRØVEUTTAK OG VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/222870
2018/222870-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn