Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [6] av [6].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/224325
2018/224325-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på utslaktingsvedtaket på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/224325
2018/224325-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Bekreftelse på etterkommet vedtak på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/224325
2018/224325-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om utslakting av fire merder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/224325
2018/224325-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Nærings og fiskeridepartementet
Til: Mattilsynet
Informasjon til Nærings og fiskeridepartementet om lokalitet Austvika tilhørende Marine Harvest Norway AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/224325
2018/224325-2
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttale til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/224325
2018/224325-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Austvika med varsel om utslakting av lokalitet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn