Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [5] av [5].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/225059
2018/225059-5
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Øvre Eiker kommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av tilleggsdokumentasjon for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225059
2018/225059-4
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: VA consult AS
Til: Mattilsynet
Tillegg til søknad om tillatelse til tiltak - Landanlegg og sjøledningsanlegg fra toalettbygg Sundhaugen - Fiskumvannet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/225059
2018/225059-2
- --- U
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Mattilsynet
Til: Øvre Eiker kommune
Uttalelse fra Mattilsynet - Søknad om dispensasjon for etablering av nytt avløpsanlegg med sjøledning - Gnr 121 bnr 1 Sundhaugveien 168 - Fiskum
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/225059
2018/225059-3
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Eikeren Vannverk Interkommunale selskap (EVIKS)
Til: Mattilsynet
EVIKS - Høring dispensasjonssøknad sjølening avløp
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/225059
2018/225059-1
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Øvre Eiker kommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av uttalelse - Søknad om dispensasjon for etablering av nytt avløpsanlegg med sjøledning - Gnr 121 bnr 1 Sundhaugveien 168 - Fiskum
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn