Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228496
2018/228496-3
- --- I
Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.11.20182018/228496
2018/228496-2
- --- I
Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Landbruks- og matdepartementet
Til: Mattilsynet
Klarert før høring - Endring av portforbudforskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/228496
2018/228496-1
- --- U
Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Mattilsynet
Til: Landbruks- og matdepartementet
Klarering for høring - Revisjon av "Portforbudforskriften" - 2018 1136
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn