Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [7] av [7].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
18.11.20182018/229269
2018/229269-7
- --- I
***** ***** ***** *****Fra: Anonym
Til: Mattilsynet
Bilder til bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.11.20182018/229269
2018/229269-5
- --- I
***** ***** ***** *****Fra: Carolin Dille
Til: Mattilsynet
Manglende tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.11.20182018/229269
2018/229269-6
- --- U
***** ***** ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: STALL DILLE HØY OG KRAFTFOR
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/229269
2018/229269-4
- --- U
***** ***** ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: STALL DILLE HØY OG KRAFTFOR
Mattilsynet fatter vedtak om utbedring av utearealer
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
19.10.20182018/229269
2018/229269-3
- --- U
***** ***** ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: Marianne Hestekker, STALL DILLE HØY OG KRAFTFOR
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å utbedre utearealer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229269
2018/229269-1
- --- I
***** ***** ***** *****Fra: *****
Til: Mattilsynet
Vedrørende bekymringsmelding 66364 - Tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229269
2018/229269-2
- --- I
***** ***** ***** *****Fra: Marianne Hestekker
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - 66364
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn