Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [4] av [4].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
28.11.20182018/230230
2018/230230-4
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: STORE LØWER
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20182018/230230
2018/230230-3
- --- I
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Store Løver
Til: Mattilsynet
Vedr avslag på søknad om overføring av et hunndyr innen samme kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/230230
2018/230230-2
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: Mette E Heintz, STORE LØWER
Mattilsynet avslår søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/230230
2018/230230-1
- --- I
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mette E Heintz
Til: Mattilsynet
Søknad om overføring av sau
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn