Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [74143].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/205939
2018/205939-6
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Logg med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/225286
2018/225286-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LARS SNOEN
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208987
2018/208987-12
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om betaling av utgifter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/218886
2018/218886-5
- --- I
Circle K Smestad - BekymringsmeldingFra: Circle K Smestad
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/208987
2018/208987-11
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/205939
2018/205939-5
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/209007
2018/209007-4
- --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Lise og Anders Hovden, HOVDENS FARM ALANYA
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/225731
2018/225731-4
- --- U
***** ***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr for bruk av strømhalsbånd på hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/226695
2018/226695-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PÅL HARALD UTHUS
Mattilsynet fatter vedtak om liggeunderlag og renhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227093
2018/227093-11
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Linn Krogstad
Avslag - innsynskrav 2018/227093
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227847
2018/227847-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om veterinærtilsyn av katt, samt renhold i hundegård og aktivisering av hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205063
2018/205063-4
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Manglende oppfølging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205939
2018/205939-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/218886
2018/218886-4
- --- I
Circle K Smestad - BekymringsmeldingFra: Cirkle K Detaljist AS avd Smestad
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/220994
2018/220994-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/216653
2018/216653-9
- --- U
Pizzabakeren Tau - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: eribsskog@gmail.com
Svar på innsynshenvendelse av 25.11.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/226994
2018/226994-3
- --- U
***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport med veiledning og varsel om vedtak om liggeunderlag
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/220012
2018/220012-3
- --- U
nn - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Tine Hansen
Svar på innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/223923
2018/223923-2
- --- U
***** ***** - Bekymringsmelding - HundFra: Mattilsynet
Til: *****
Rapport etter tilsyn med hundehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/208700
2018/208700-3
- --- U
Østli Skole - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: ØSTLI SKOLE SFO
Mattilsynet fatter vedtak om vedlikehold, håndvask og temperaturkontrollrutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/215818
2018/215818-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PER ARVID HÅKONSEN, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tørr, myk og ren oppholdsplass til kalv, daglig utgjødsling, rengjøring av dyr, skifte ut spalteplank og smittesluse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.11.20182018/217052
2018/217052-2
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - Status i sak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20182018/235963
2018/235963-6
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20182018/211848
2018/211848-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20182018/214511
2018/214511-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/226362
2018/226362-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Mattilsynet fatter vedtak om veterinærbehandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/229442
2018/229442-2
- --- U
Fiskemottaket i Risør - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Angående oppbevaring av levende skalldyr i butikk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/230832
2018/230832-2
- --- U
Bakehuset AS - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: BAKEHUSET AS AVD MØLLHAUSEN ØKERN
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om vedlikehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/236027
2018/236027-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport med veiledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/203207
2018/203207-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PER MORTEN BUGTEN
Rapport - utsatt tilsyn på innendørs levemiljø for katter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/205939
2018/205939-4
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Logg og bilder etter avtale
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/218821
2018/218821-2
- --- U
Plantasjen - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PLANTASJEN NORGE AS AVD KJEDEKONTOR
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/220013
2018/220013-7
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/235293
2018/235293-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om hold av hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/220375
2018/220375-6
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Håkon Johannes Nordland
Til: Mattilsynet, Mattilsynet
Tilbakemelding om utført tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/220375
2018/220375-7
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: HÅKON JOHANNES NORDLAND
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/221822
2018/221822-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: ADAM RUZYCKI
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/207763
2018/207763-2
- --- X
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Tilsyn DVN 16.11.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/214161
2018/214161-4
- --- U
Asiabutikken - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: ASIABUTIKKEN K-BERG AS
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/240617
2018/240617-5
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/240621
2018/240621-2
- --- U
Lund omsorgssenter - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LUND SJUKEHEIM
Tilsynsrapport tilsyn med kjæledyrhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/240626
2018/240626-3
- --- U
***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Linn Jeanett Aanstad Brattelid
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om oppholdsrom og mosjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/241152
2018/241152-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: SVEIO LAVPRIS AS
Mattilsynet fattar vedtak om UV-måling i terrarier
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/233170
2018/233170-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: RUNE HELLERUD
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om egnet rom for oppfølging av syke storfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/225731
2018/225731-3
- --- U
***** ***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak om strømhalsbånd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/226695
2018/226695-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PÅL HARALD UTHUS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om liggeunderlag og rutiner for renhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/227277
2018/227277-2
- --- U
***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tiltak i storfehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/227277
2018/227277-3
- --- X
***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Rot i uteområde - Bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/229087
2018/229087-2
- --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Tone Malone Svinndal
Avslag på innsynshenvendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/218886
2018/218886-3
- --- U
Circle K Smestad - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: CIRCLE K DETALJIST AS AVD SMESTAD
Mattilsynet fatter vedtak om pålegg om utbedring av renhold av lokaler, innredning og utstyr, temperaturkontroll og bekjemping av skadedyr (fluer)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/234841
2018/234841-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om utbedring av oppholdsplass for hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/220987
2018/220987-2
- --- U
***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/238157
2018/238157-4
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Jostein T. Egeland
Mattilsynet fattar vedtak om pålegg om sanking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/238800
2018/238800-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/239272
2018/239272-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om leskur og tilfredsstillende liggeplass for hesten Max
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/239487
2018/239487-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med hundehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/241898
2018/241898-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: NORDERHUS RAGNHILD
Mattilsynet fatter vedtak om gjerdehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/231586
2018/231586-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/233609
2018/233609-1
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: JAN INGE SØRLI
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/227356
2018/227356-3
- --- U
***** ***** ***** - Bekymringsmelding - HestFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med hest og hobbyfjørfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/227736
2018/227736-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Maren Rømo Lunkan, MIKKELSEN TORE
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om smittesluse, merking, klauver og gitt veiledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/236165
2018/236165-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/223549
2018/223549-2
- --- U
***** ***** ***** - Bekymringsmelding - HundFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med hunder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/223744
2018/223744-2
- --- U
***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Ukjent avsender
Tilbakemelding etter telefonsamtale
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/225288
2018/225288-14
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: JAN INGAR BAKKELY
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/216698
2018/216698-3
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Avregningsbrev
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/227093
2018/227093-10
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: VG
Delvis avslag på innsyn i dokument 3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/204577
2018/204577-6
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: TORBJØRN VILFRED JENSEN
Bikuben er destruert av bihjelpetilsynsmann og regning sendes eier.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/220155
2018/220155-3
- --- U
McDonald’s Markens gt Kristiansand - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Pa.bergset@gmail.com
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 20112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/233807
2018/233807-3
- --- U
Delikatessen sushi - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: THINTHAN THAIFOOD AS AVD BORGENHAUGEN
Mattilsynet fatter vedtak om innføring av IK-Mat system.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/224674
2018/224674-4
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Ønsker tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225173
2018/225173-3
- --- U
Neo Tokyo/Arkaden - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: NEW JAPAN TRADING AS
Tilsynsrapport med vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-10
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Slaktet hingst
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-11
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Slaktet hingst
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-12
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Hester flyttet til luftegård med leskur
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-13
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Hester flyttet til luftegård med leskur
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-6
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Hingst i bedre hold enn ved tilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-7
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Hingst i bedre hold enn ved tilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-8
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Hundehus utenfor hundegården
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225288
2018/225288-9
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Hundehus med åpning til hundegård
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/213018
2018/213018-9
- --- I
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Brannalarmanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/238966
2018/238966-3
- --- U
ISS - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: EUREST AS AVD 3115 EIENDOMSSPAR
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om følge egne internkontrollrutiner og forhåndsvarsler vedtak om å utbedre håndvask.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/231059
2018/231059-3
- --- U
Bekymringsmelding - ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: Anonym varsler, *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235963
2018/235963-5
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****, *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter hastevedtak om opphør av bruk av kjetting på beite
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/237026
2018/237026-4
- --- U
Bekymringsmelding - RestauranterFra: Mattilsynet
Til: VG
Avslag på innsynshenvendelse av 12112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/204901
2018/204901-2
- --- U
? - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter hastevedtak om veterinærtilsyn og forhåndsvarsler vedtak om kloklipp og tannstell
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/206020
2018/206020-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/206707
2018/206707-2
- --- U
Irene Børresen - Vedr bekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Forespørsel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/217717
2018/217717-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: GØRAN NYGÅRD
Mattilsynet fatter vedtak om vedlikehold av gjerde og rydding av uteområde
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/234873
2018/234873-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport - etter mottatt bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235325
2018/235325-4
- --- I
BekymringsmeldingFra: Vitaliv AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235641
2018/235641-2
- --- U
Bekymringsmelding- HundFra: Mattilsynet
Til: *****
Rapport etter tilsyn med hundehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/209346
2018/209346-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Målfrid Ølberg - Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/209346
2018/209346-4
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: JARLE BEKKEVOLD
Mattilsynet fatter vedtak om underlag ved fôrhekk, og bekrefter lukking av tre varslede vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215646
2018/215646-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/238313
2018/238313-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om rutiner for fôr og vann i kaninhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/241713
2018/241713-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tannbehandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/241882
2018/241882-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Anonym varsler, *****
Tibakemelding etter telefonsamtale
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20182018/236012
2018/236012-2
- --- X
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Oppfølging av bekymringsmelding - Katter i Jærgaten - Stavanger
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20182018/217002
2018/217002-2
- --- X
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Oppfølging av bekymringsmelding kattemor med unger
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn