Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [289].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/208255
2018/208255-2
- --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet
Til: BUGGE HÅVARD
Tilsynsrapport - Mattilsynet gjentar vedtak om kalv og forhåndsvarsler vedtak om reduksjon av dyretall og stenging av rom.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/85160
2018/85160-4
- --- U
***** ***** - Tilsynsrapport-Mattilsynet forhåndsvarser vedtak etter tilsyn med hunder som bor uteFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak - Etter tilsyn med hunder som bor ute
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/85160
2018/85160-3
- --- I
***** ***** - Tilsynsrapport-Mattilsynet forhåndsvarser vedtak etter tilsyn med hunder som bor uteFra: *****
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utført tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/241052
2018/241052-2
- --- U
Tilbakemelding på tilsynsrapport av 15.10.2018Fra: Mattilsynet
Til: TROX Auranor Norge AS
Tilsyn av UV-anlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/241052
2018/241052-1
- --- I
Tilbakemelding på tilsynsrapport av 15.10.2018Fra: TROX Auranor Norge AS
Til: Mattilsynet
Tilsyn av UV-anlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/222383
2018/222383-1
- --- I
Origo Skibotn AS - Tilsynsrapport - TvangsmulktFra: Fylkesmannen i Troms
Til: Mattilsynet
KOPI - Origo Skibotn AS - Varsel om tvangsmulkt og oversendelse av tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/66382
2018/66382-5
- --- U
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport etter oppfølgende tilsyn og bekreftelse på etterkommet vedtakFra: Mattilsynet
Til: BALLSTAD FISK AS
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport etter oppfølgende tilsyn og bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20182018/208255
2018/208255-1
- --- I
***** ***** - TilsynsrapportFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - 65210
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.06.20182018/89209
2018/89209-3
- --- U
TilsynsrapportFra: Mattilsynet
Til: REINLI BARNEHAGE
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.06.20182018/89209
2018/89209-2
- --- U
TilsynsrapportFra: Mattilsynet
Til: REINLI BARNEHAGE
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.06.20182018/85160
2018/85160-2
- --- U
***** ***** - Tilsynsrapport-Mattilsynet forhåndsvarser vedtak etter tilsyn med hunder som bor uteFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak etter tilsyn med hunder som bor ute
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.05.20182018/97167
2018/97167-1
- --- U
Tilsynsrapport hunder som bor uteFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - hunder som bor ute
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20182018/85160
2018/85160-1
- --- U
***** ***** - Tilsynsrapport-Mattilsynet forhåndsvarser vedtak etter tilsyn med hunder som bor uteFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak etter tilsyn med hunder som bor ute
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20182018/66382
2018/66382-4
- --- U
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport etter oppfølgende tilsyn og bekreftelse på etterkommet vedtakFra: Mattilsynet
Til: BALLSTAD FISK AS
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport med utsettelse på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.04.20182018/89209
2018/89209-1
- --- I
TilsynsrapportFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet
Bekymringsmelding - 56947
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.04.20182018/66382
2018/66382-3
- --- I
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport etter oppfølgende tilsyn og bekreftelse på etterkommet vedtakFra: Ballstad Fisk AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.04.20182018/66382
2018/66382-2
- --- U
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport etter oppfølgende tilsyn og bekreftelse på etterkommet vedtakFra: Mattilsynet
Til: BALLSTAD FISK AS
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport med vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/66382
2018/66382-001
M25131 - 753 --- U
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport ifbm InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: BALLSTAD FISK AS
BALLSTAD FISK AS - Tilsynsrapport ifbm Inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182017/198694
2017/198694-005
M23180 - 72 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fattar 3 vedtak om merking av SognaOst
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20182018/47412
2018/47412-002
M25131 - 762 --- U
"Karl Vilmar" ved NORDKAPP SJØFISK AS - Tilsynsrapport med vedtakFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: NORDKAPP SJØFISK AS
"Karl Vilmar" ved NORDKAPP SJØFISK AS - Tilsynsrapport med vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/43502
2018/43502-002
M23141 - 430 --- U
***** ***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182017/198694
2017/198694-004
M23180 - 72 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - TilsynsrapportFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn
Tilbakemelding til Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.02.20182018/47412
2018/47412-001
M25131 - 762 --- U
"Karl Vilmar" ved NORDKAPP SJØFISK AS - Tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtakFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: NORDKAPP SJØFISK AS
"Karl Vilmar" ved NORDKAPP SJØFISK AS- Tilsynsrapport - med forhåndsvarsler om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/36347
2018/36347-002
M25131 - 753 --- I
LERØY NORWAY SEAFOODS AS AVD MELBU - Tilsynsrapport med vedtak om vedlikehold og rengjøring av fryseromFra: Lerøy Norway Seafoods AS Melbu
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20182017/150074
2017/150074-003
M25131 - 510 --- U
tilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: Spesialgrossisten Hålogaland AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182018/00188
2018/00188-003
M23143 - 530 --- I
TilsynsrapportFra: Dagfinns Smørbrød
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Utført tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182018/00188
2018/00188-005
M23143 - 530 --- U
TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: DAGFINNS SMØRBRØD AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.02.20182017/173993
2017/173993-002
M23172 - 49 --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Anonym varsler m.fl.
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.02.20182018/00188
2018/00188-004
M23143 - 530 --- U
TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dagfinns Smørbrød
Epidemiologisk sluttrapport fra Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.02.20182018/00188
2018/00188-002
M23143 - 530 --- U
TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: DAGFINNS SMØRBRØD AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om etterlevelse av interne rutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.02.20182017/200202
2017/200202-005
M23141 - 751 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HIDRASUND - Tilsynsrapport etter tilsyn med akvakultur fisk.Fra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Analysebevis ID 2017-1515/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.02.20182018/25449
2018/25449-001
M25131 - 762 --- U
" Kamilla" N 0012V - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
" Kamilla" N 0012V- Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20182018/20389
2018/20389-001
M25131 - 762 --- U
PRESTFJORD AS - "Prestfjord" N 0445Ø 3YHX- Tilsynsrapport ifbm prøvetaking/ eksportkontrollFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: PRESTFJORD AS
"Prestfjord" N 0445Ø 3YHX- Tilsynsrapport ifbm prøvetaking/ eksportkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20182018/20482
2018/20482-001
M25131 - 72 --- U
PRESTFJORD AS - "Langøy" N 100SO LJWI- Tilsynsrapport ifbm eksportkontroll/ prøvetakingFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: PRESTFJORD AS
Tilsynsrapport- "Langøy" N 100SO LJWI- Tilsynsrapport ifbm eksportkontroll/ prøvetaking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.01.20182018/09557
2018/09557-002
M23152 - 530 --- U
***** ***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet

Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/236627
2017/236627-004
M24162 - 430 --- I
***** ***** - TilsynsrapportFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/236627
2017/236627-005
M24162 - 430 --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.01.20182017/236627
2017/236627-003
M24162 - 430 --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om sortering søyer, tørr talle og oppsetting av vegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182018/09175
2018/09175-002
M25131 - 753 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD STØ - Tilsynsrapport med HACCP erklæring 2018Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS avd Stø
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Statement concerning approval of establishment for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fishery products
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182018/09199
2018/09199-002
M25131 - 753 --- I
MYRE FISKEMOTTAK AS - Tilsynsrapport med HACCP erklæring 2018.Fra: Myre Fiskemottak AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Statement concerning approval of establishment for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fishery products
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182018/09175
2018/09175-001
M25131 - 753 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD STØ - Tilsynsrapport med HACCP erklæring 2018Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD STØ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD Stø- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD STØ - Tilsynsrapport med HACCP erklæring 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182018/09199
2018/09199-001
M25131 - 753 --- U
MYRE FISKEMOTTAK AS - Tilsynsrapport med HACCP erklæring 2018.Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: MYRE FISKEMOTTAK AS
MYRE FISKEMOTTAK AS - Tilsynsrapport med HACCP erklæring 2018.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182018/09557
2018/09557-001
M23152 - 530 --- I
***** ***** ***** - TilsynsrapportFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet
Bekymringsmelding - 52956
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20182018/03155
2018/03155-001
M25131 - 72 --- U
NERGÅRD HAVFISKE AS - Tilsynsrapport F/T "Tønsnes" HACCP erklæring 2018Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: NERGÅRD HAVFISKE AS
Nergård Hacfiske AS- Tilsynsrapport F/T "Tønsnes" med HACCP erklæring 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20182018/03155
2018/03155-002
M25131 - 72 --- I
NERGÅRD HAVFISKE AS - Tilsynsrapport F/T "Tønsnes" HACCP erklæring 2018Fra: Nergård Havfiske AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
HACCP-erklæring Tønsnes Nergård Havfiske AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/236627
2017/236627-002
M24162 - 430 --- U
TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Anonym varsler m.fl.
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om sortering søyer, tørr talle og oppsetting av vegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/121332
2017/121332-006
M22110 - 73 --- U
Coop Extra Sand TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal

Til: Coop Norge Handel AS
Mattilsynet - svar på innsynshenvendelse à 19122017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/200202
2017/200202-004
M23141 - 751 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HIDRASUND - Tilsynsrapport etter tilsyn med akvakultur fisk.Fra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Analysebevis - NIFES ID 2017-1515/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/256545
2017/256545-002
M24113 - 530 --- U
Pizzabakeren Gåseid - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre

Til: Pizzabakeren Klokkersundet
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/229946
2017/229946-002
M24113 - 530 --- U
Newsbar - TilsynsrapportFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre

Til: Select Servicepartner AS - Kafe/catering- Vigra
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/248812
2017/248812-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: SKOGSTAD TRANSPORT
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.12.20172017/248297
2017/248297-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.12.20172017/253941
2017/253941-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.12.20172017/254018
2017/254018-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.12.20172017/248204
2017/248204-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT- ETTER TILSYN MED FJØRFEFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.12.20172017/248247
2017/248247-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.12.20172017/248272
2017/248272-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.12.20172017/248840
2017/248840-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: KINGS BROILER AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/248211
2017/248211-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/248358
2017/248358-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/248791
2017/248791-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/248804
2017/248804-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/248846
2017/248846-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.12.20172017/248019
2017/248019-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT- ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.12.20172017/248040
2017/248040-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.12.20172017/248318
2017/248318-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.12.20172017/248779
2017/248779-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/248233
2017/248233-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/248342
2017/248342-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/248371
2017/248371-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/248854
2017/248854-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/253931
2017/253931-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/253941
2017/253941-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/254018
2017/254018-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20172017/248054
2017/248054-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20172017/248075
2017/248075-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILDYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20172017/248101
2017/248101-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØERFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20172017/248862
2017/248862-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248779
2017/248779-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248791
2017/248791-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248804
2017/248804-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248812
2017/248812-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248840
2017/248840-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248846
2017/248846-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248854
2017/248854-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/248862
2017/248862-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/247760
2017/247760-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/247909
2017/247909-002
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/247909
2017/247909-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248019
2017/248019-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT- ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248040
2017/248040-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248054
2017/248054-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248075
2017/248075-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILDYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248101
2017/248101-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØERFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248185
2017/248185-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248204
2017/248204-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT- ETTER TILSYN MED FJØRFEFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248211
2017/248211-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248233
2017/248233-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248247
2017/248247-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248272
2017/248272-001
M21133 - 431-1 --- U
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLDFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn