Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
15.11.20182018/222696
2018/222696-3
- --- U
ARCTIC FILET AS - Inspeksjon 05.092018Fra: Mattilsynet
Til: ARCTIC FILET AS
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak vedrørende varslingsplikt og implementering av dette i internkontrollen etter tilsyn 05.09.2018 - T1205 Arctic filet AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/222696
2018/222696-2
- --- I
ARCTIC FILET AS - Inspeksjon 05.092018Fra: Arctic Filet AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding 07.11.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/222696
2018/222696-1
- --- U
ARCTIC FILET AS - Inspeksjon 05.092018Fra: Mattilsynet
Til: ARCTIC FILET AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om varslingsplikt og implementering av dette i internkontrollen etter tilsyn 05.09.2018 - T1205 Arctic filet AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn