Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
28.11.20182018/225576
2018/225576-3
- --- I
BARILLA NORGE AS - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar for GMO prøve ( VI prøvenummer 2018-07-681 - MT prøvenummer 2018/225576-81018051151 )
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20182018/225576
2018/225576-1
- --- U
BARILLA NORGE AS - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet, Mattilsynet
Rekvisisjonsskjema for GMO analyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20182018/225576
2018/225576-2
- --- U
BARILLA NORGE AS - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet, Mattilsynet
Rekvisisjonsskjema for GMO analyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn