Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [17] av [17].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/209046
2018/209046-6
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Veiledning av analyseresultater etter uttak av kornprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209046
2018/209046-3
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Rapport med oppsummering av tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209046
2018/209046-5
- --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/209046
2018/209046-4
- --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar - 2018-23-233/M158
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/209046
2018/209046-1
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo, Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/209046
2018/209046-2
- --- X
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Bilder fra inspeksjon 18.09,18
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182017/223059
2017/223059-002
M21131 - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182017/223059
2017/223059-003
M21131 - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet Oslo m.fl.
Oversendelse av analyseresultater
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182018/34261
2018/34261-001
M21131 - 73 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.01.20182017/223059
2017/223059-001
M21131 - 513-3 --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet Oslo
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Prøvesvar - 2017-23-289/M285
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20172016/218713
2016/218713-005 U
M21131/KAABS - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
VURDERING AV ANALYSERESULTAT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.02.20172016/218713
2016/218713-006 I
M21131/KAABS - 513-3 --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Felleskjøpet avd Eidsvoll - Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.12.20162016/218713
2016/218713-004 U
M21131/KAABS - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
TILBAKEMELDING OM LUKKING AV VARSLET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.12.20162016/218713
2016/218713-003 I
M21131/KAABS - 513-3 --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.12.20162016/218713
2016/218713-002 U
M21131/KAABS - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.10.20162016/218713
2016/218713-007 U
M21131/KAABS - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo m.fl.
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.10.20162016/218713
2016/218713-001 U
M21131/KAABS - 513-3 --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn