Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [4] av [4].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/208420
2018/208420-4
- --- I
INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Indre Oslo Matforedling AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20182018/208420
2018/208420-3
- --- U
INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: INDRE OSLO MATFOREDLING AS
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/208420
2018/208420-2
- --- U
INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: INDRE OSLO MATFOREDLING AS
Revisjonsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om utbedringer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20182018/208420
2018/208420-1
- --- U
INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: INDRE OSLO MATFOREDLING AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn