Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [27] av [27].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/229446
2018/229446-3
- --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: YX Norheimsund
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/229446
2018/229446-4
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/229446
2018/229446-2
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Mattilsynet fatter vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/229445
2018/229445-9
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Dagbladet
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 29.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/229445
2018/229445-8
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Hordaland Folkeblad
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 27.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/229446
2018/229446-1
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/229445
2018/229445-7
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Mattilsynet fatter vedtak om oppheving av stengingsvedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/229445
2018/229445-6
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om stenging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229445
2018/229445-1
- --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: YX Norheimsund
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229445
2018/229445-2
- --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: YX Norheimsund
Til: Mattilsynet
Rapport Anticimex
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229445
2018/229445-3
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX Eikelandsosen
Hastevedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229445
2018/229445-4
- --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: YX Norheimsund
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Bildedokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229445
2018/229445-5
- --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Tone Koldal
Til: Mattilsynet
Bilder Eikelandsosen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.04.20162016/57789
2016/57789-005 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX Norheimsund m.fl.
STADFESTING PÅ OPPFYLT VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20162016/57789
2016/57789-004 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding om utført arbeid
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20162016/57789
2016/57789-003 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.03.20162016/57789
2016/57789-002 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.03.20162016/57789
2016/57789-001 X
M23160 - 74 --- X
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: --INGEN--
Tilsynsbilder 15.03.2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.02.20162016/17447
2016/17447-011 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
STADFESTING PÅ OPPFYLT VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-003 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-004 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-005 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-006 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-007 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-008 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-009 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162016/17447
2016/17447-010 I
M23160 - 74 --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn