Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [19] av [19].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/221314
2018/221314-2
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/221314
2018/221314-1
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.12.20172017/244508
2017/244508-003
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
REVISJONSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/244508
2017/244508-001
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/244508
2017/244508-002
M21142 - 72 --- I
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Laks-& Vildtcentralen AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum
Dokumentasjon - IK-mat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.05.20162016/53765
2016/53765-005 U
M21120/HILBE - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks-& Vildtcentralen m.fl.
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.04.20162016/53765
2016/53765-004 I
M21120/HILBE - 542 --- I
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20162016/53765
2016/53765-003
M21120 - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20162015/184350
2015/184350-026 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20162015/184350
2015/184350-025 I
M21142 - 72 --- I
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum
Tilbakemelding med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.03.20162015/184350
2015/184350-024
M21142 - 72 --- I
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Laks-& Vildtcentralen
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum
Tilbakemelding på revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.03.20162016/53765
2016/53765-002
M21120 - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.03.20162016/53765
2016/53765-001 U
M21120 - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.02.20162015/184350
2015/184350-023 I
M21142 - 72 --- I
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum
Skisse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/184350
2015/184350-012 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
REVISJONSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/184350
2015/184350-013 I
M21142 - 72 --- I
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum
Tilbakemelding på revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.11.20142014/213776
2014/213776-003 U
802021 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20142014/213776
2014/213776-001 U
802021/AMBOE - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20142014/213776
2014/213776-002 U
802021/AMBOE - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Laks- & Vildtcentralen AS
Tilsynsrapport 23092014
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn