Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [6] av [6].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/211181
2018/211181-1
- --- I
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-831
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-2
- --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-3
- --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, Fimreite Økolandskap v/Gyril Fimreite
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/269883
2017/269883-003
M23180 - 431-1 --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl.
Mattilsynet fattar vedtak om leskur og overbygging av fôringsplass
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20182017/269883
2017/269883-002
M23180 - 431-1 --- I
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn
Uttale til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.12.20172017/269883
2017/269883-001
M23180 - 431-1 --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn

Til: Fimreite Økolandskap v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Fimreite
Tilsynsrapport - Mattilsynet varslar vedtak om leskur og overbygging av fôringsplass
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn