Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
27.03.20182017/267335
2017/267335-002
M21120 - 71 --- U
MANIMAL ENERGY AS - Ny importør av næringsmidlerFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Risk Management Consultant
Avslag på innsynshenvendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/267335
2017/267335-001
M21120 - 71 --- I
MANIMAL ENERGY AS - Ny importør av næringsmidlerFra: MANIMAL ENERGY AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Melding om ny importør av næringsmidler
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.