Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [70] av [70].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/217428
2018/217428-14
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding med dokumentasjon som forespurt sammen med uttalebeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/226076
2018/226076-11
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-2053/10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/217428
2018/217428-13
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.11.20182018/217428
2018/217428-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
Tilsynsrapport - rensefiskkampanjen 2018, med varsler om vedtak.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.11.20182018/226076
2018/226076-9
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Avviksmelding for sen avlusing siste behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226076
2018/226076-8
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS
Sone rundt stamfisk på Fosen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20182018/226076
2018/226076-2
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway
Til: Mattilsynet
Svar på spørsmål etter inspeksjon - Scan tank Tranøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20182018/226076
2018/226076-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tank - Tranøya 15062018 - Tilbakemelding på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/226076
2018/226076-10
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS
SAV-typing av PD-prøver etter PD-påvisningen - ensilasjebåt til dødfiskopptak/kverning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/217428
2018/217428-11
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Avviksbehandling Dødelighet Laks under Thermolicer Behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/217428
2018/217428-12
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Vedrørende slipp setting - Skrogvask
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/217428
2018/217428-10
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Sender over vask og desinfeksjonsskjema fra Gåsø Freyja
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/217428
2018/217428-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest
Til: Mattilsynet
Persflua - Tilsyn oktober
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/226076
2018/226076-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Forøket dødelighet ved avlusing på lokalitet 32717 Tranøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/217428
2018/217428-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Dødelighet Rensefisk under behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/217428
2018/217428-9
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Dødelighet Rensefisk under behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/226076
2018/226076-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20182018/226076
2018/226076-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Risikovurdering i forbindelse med behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/217428
2018/217428-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Lusetelling Uke 42 Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/217428
2018/217428-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Dødelighet Rensefisk under behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/226076
2018/226076-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Besøksrapport - Tranøya september 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/226076
2018/226076-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tank - Tranøya 15062018 - Oversendelse av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/217428
2018/217428-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Avlusing Persflua - Forhøyet dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/217428
2018/217428-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20182018/217428
2018/217428-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
MELDING OM INSPEKSJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.12.20172017/233912
2017/233912-003
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis - NIFES ID 2017-1851/1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.12.20172017/233912
2017/233912-002
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis - NIFES ID 2017-1851/2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20172017/233912
2017/233912-001
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Produksjon Tranøya November og Status pr 08112017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.07.20172017/98253
2017/98253-014 U
M24161 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS m.fl.
Oppdatering handlingsplan for Persflua uke 28
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20172017/98253
2017/98253-013 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Oppdatering av handlingsplan for Persflua uke 27
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.07.20172017/98253
2017/98253-012 U
M24161 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS
Rapportering fra Matine Harvest Norway AS - Lokalitet 33417 Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.07.20172017/98253
2017/98253-011 U
M24161 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM GEBYR - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.06.20172017/98253
2017/98253-010 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Handlingsplan Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.06.20172017/98253
2017/98253-009 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Oppdatering handlingsplan Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.06.20172017/98253
2017/98253-008 U
M24161 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marineharvest m.fl.
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN 33417 - PERSFLUA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.06.20172017/98253
2017/98253-006 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Lusetelling uke 24
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.06.20172017/98253
2017/98253-007 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Oppdatert handlingsplan for Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.06.20172017/98253
2017/98253-005 U
M24161 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS
Persflua - Inspeksjon 13062017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.06.20172017/98253
2017/98253-003 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Handlingsplan Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.06.20172017/98253
2017/98253-004 I
M24161 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Oppdatering handlingsplan 9.juni
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.05.20172017/98253
2017/98253-002 N
M24161 - 622 --- N
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Persflua - Angående innmeldte velferdsmessige hendelser og forøket dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.04.20172015/61813
2015/61813-001
M24162/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rapport Havsundet anno 2015
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.01.20172016/108904
2016/108904-015
M24161/MEMOE - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - RAPPORTERING OG INTERNKONTROLL
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20172016/108904
2016/108904-014
M24161/MEMOE - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Mattilsynets vedtak Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.01.20172016/108904
2016/108904-013 I
M24161/MEMOE - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Tilbakemelding - Oversendelse av rapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.10.20162016/59576
2016/59576-009
M24162/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
LOK. 32717 TRANØYA:TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20162016/131635
2016/131635-001
M24162/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20162016/188638
2016/188638-001 U
M24161/MEMOE - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
TILSYNSRAPPORT - PERSFLUA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.08.20162016/108904
2016/108904-012 I
M24161/MEMOE - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.08.20162016/108904
2016/108904-011 U
M24161/MEMOE - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS
Mattilsynets vedtak Persflua 2016/108904
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20162016/108904
2016/108904-010 I
M24161/MEMOE - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Mattilsynets vedtak Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20162016/108904
2016/108904-009 I
M24161/MEMOE - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Tilbakemelding etter tilsynsrapport med varsel om vedtak - Persflua
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.06.20162016/59576
2016/59576-006 I
M24162/BRAGI - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.06.20162016/59576
2016/59576-005 I
M24162/BRAGI - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.05.20162016/108904
2016/108904-001 U
M24161/MEMOE - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
MELDING OM INSPEKSJON - PERSFLUA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.04.20162015/202567
2015/202567-006
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.03.20162016/59576
2016/59576-008
M24162/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.02.20162015/131569
2015/131569-003 U
M24162 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
LOK.33417 PERSFLUA: OPPHEVING AV RESTRIKSJONER MHP. PD, TYPE SAV2.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20162015/202567
2015/202567-003 I
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20162015/195679
2015/195679-005 I
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20162015/195679
2015/195679-006 I
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20162015/202567
2015/202567-004 I
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.01.20162015/131569
2015/131569-002 I
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Brakklegging Persflua lokalitet 33417
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.12.20152015/202567
2015/202567-005 I
M24162 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20152015/202567
2015/202567-007
M24162/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.06.20152015/61813
2015/61813-002
M24162/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: MHN AS, avd. ST-stamfisk
Lok 30897 Havsundet:Tilsynsrapport 15.6.15.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20152014/275069
2014/275069-003
407522 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Medisinrestprogrammet - Kloramfenikol
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20152014/274941
2014/274941-002 I
407522 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Program OK legemidler 96/23 - Analysebevis 2014-1962/6
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20152014/275069
2014/275069-001 I
407522 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Program OK legemidler 96/23 - Analysebevis 2014-1963/10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20132013/227670
2013/227670-001 U
407522/BRAGI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN
Prøveuttak reststoffer lok. Tranøya 23.10.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn