Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [161].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/224325
2018/224325-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på utslaktingsvedtaket på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/224325
2018/224325-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Bekreftelse på etterkommet vedtak på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/208003
2018/208003-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-2052/9
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20182018/222275
2018/222275-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon - Gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/222275
2018/222275-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - 12435 Grøttingsøy - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/232239
2018/232239-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS, Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet lukker varsel om pålegg for Kjelneset
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/232239
2018/232239-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: MARINE HARVEST NORWAY AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/232239
2018/232239-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Kjelneset med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.10.20182018/232239
2018/232239-2
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tall fra Kjelneset
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/224325
2018/224325-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om utslakting av fire merder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/224325
2018/224325-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Nærings og fiskeridepartementet
Til: Mattilsynet
Informasjon til Nærings og fiskeridepartementet om lokalitet Austvika tilhørende Marine Harvest Norway AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/208003
2018/208003-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Nærings og fiskeridepartementet
Til: Mattilsynet
Informasjon til Nærings og fiskeridepartementet om lokalitet Austvika tilhørende Marine Harvest Norway AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/224325
2018/224325-2
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttale til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/224325
2018/224325-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Austvika med varsel om utslakting av lokalitet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/208003
2018/208003-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt, MARINE HARVEST NORWAY AS, Marine Harvest Norway AS
Mattilsynet lukker varslene om vedtak på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/208003
2018/208003-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.09.20182018/208003
2018/208003-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: MARINE HARVEST NORWAY AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.09.20182018/208003
2018/208003-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Omgjøringsbegjæring tas ikke til følge
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/208003
2018/208003-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Austvika med varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20182018/208003
2018/208003-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.07.20182018/82862
2018/82862-9
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20182018/82862
2018/82862-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-646/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.07.20182018/82862
2018/82862-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.06.20182018/82862
2018/82862-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.06.20182018/82862
2018/82862-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.06.20182018/82862
2018/82862-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-646/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.04.20182018/82862
2018/82862-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20182018/82862
2018/82862-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20182018/82862
2018/82862-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.01.20182018/06819
2018/06819-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport etter tilsyn på ventemerd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20172017/120458
2017/120458-005
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis - Prøve ID 2017-1244/1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/240054
2017/240054-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport etter tilsyn på slaktemerd 12371 Kalvøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.10.20172017/120458
2017/120458-004
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis NIFES ID 2017-1244/2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20172017/128108
2017/128108-007
M24141 - 751 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis - ID 2017-967/2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20172017/115170
2017/115170-002
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT MED GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20172017/120458
2017/120458-003
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT MED GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20172017/128108
2017/128108-006
M24141 - 751 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.09.20172017/128108
2017/128108-005
M24141 - 751 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis 2017-967-1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20172017/128108
2017/128108-004
M24141 - 751 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.09.20172017/120458
2017/120458-002
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 10232 MANNBRUHOLMEN OG 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.09.20172017/115170
2017/115170-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 31557 VALØYAN OG 12449 TENNØYA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.07.20172017/120458
2017/120458-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.07.20172017/82078
2017/82078-010 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis 2017-533_10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20172017/82078
2017/82078-009 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK - KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20172017/82078
2017/82078-007 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Tilsynsrapport med varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20172017/82078
2017/82078-008 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Oversendelse av internkontrollsystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.07.20172017/128108
2017/128108-003 U
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.07.20172017/82078
2017/82078-006 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.07.20172015/189931
2015/189931-006 U
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20172017/82078
2017/82078-005 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20172017/74197
2017/74197-006 I
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20172017/74197
2017/74197-007 I
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20172017/93103
2017/93103-005 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - PRØVETAKING FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.06.20172017/82078
2017/82078-004 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis 2017-533-9
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.06.20172017/128108
2017/128108-002 U
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR - ETTER TILSYN MED AKVAKULTURANLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.06.20172017/121325
2017/121325-001 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.06.20172017/128108
2017/128108-001 U
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.06.20172017/82078
2017/82078-003 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
KLORAMFENI Analysebevis 2017-533-4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.06.20172017/74197
2017/74197-005 I
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
KLORAMFENI Analysebevis 2017-529-5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.05.20172017/74197
2017/74197-003 I
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis - PrøveID 2017-529/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20172017/35332
2017/35332-008 I
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20172017/74197
2017/74197-004 I
M24141 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20172017/82078
2017/82078-002 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis - PrøveID 2017-533/6
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.05.20172017/93103
2017/93103-004 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.05.20172017/93103
2017/93103-002 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.05.20172017/93103
2017/93103-003 I
M24170 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Prøvetakingsplan Feøyvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.05.20172017/93103
2017/93103-001
M24170/KIHRI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/74197
2017/74197-002
M24141/SYDYP - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN PÅ KÅHOLMEN OG HEGGVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/89531
2017/89531-001
M24170/TODAH - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/89738
2017/89738-001
M24170/TODAH - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20172017/82078
2017/82078-001 U
M24170/KIHRI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20172017/35332
2017/35332-007 I
M24141/SYDYP - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis - 2017-186/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20172017/74197
2017/74197-001 U
M24141/SYDYP - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.04.20172017/35332
2017/35332-006 I
M24141/SYDYP - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20172017/35332
2017/35332-005 I
M24141/SYDYP - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis 2017-186-5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20172017/35332
2017/35332-003 I
M24141/SYDYP - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20172017/35332
2017/35332-004 I
M24141/SYDYP - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis 2017-186-7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20172017/35332
2017/35332-002 U
M24141/SYDYP - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS- TILSYNSRAPPORT - LILLE TORSØY1, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2 OG KORSHOLMAN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.02.20172017/35332
2017/35332-001 U
M24141/SYDYP - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.12.20162016/94020
2016/94020-010 U
M24170/KIHRI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
PRØVESVAR A-PRØVER OG FÒRPRØVER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.11.20162016/163779
2016/163779-006
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.11.20162016/163779
2016/163779-005
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20162016/190113
2016/190113-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 10232 MANNBRUHOLMEN OG 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20162016/163779
2016/163779-004 I
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20162016/163779
2016/163779-003
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.09.20162016/133780
2016/133780-006 I
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20162016/118635
2016/118635-006 I
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.08.20162016/94020
2016/94020-008 I
M24170/KIHRI - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.08.20162016/94020
2016/94020-007 I
M24170/KIHRI - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis ID2016-936-1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.08.20162016/133780
2016/133780-004 I
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis ID2016-1077-7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.08.20162016/133780
2016/133780-005 I
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis ID2016-1077-8
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/165780
2016/165780-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/163722
2016/163722-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 31557 VALØYAN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/118635
2016/118635-005
M24141/GOTHO - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/163779
2016/163779-002
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 10232 MANNBRUHOLMEN OG 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.08.20162016/94020
2016/94020-006
M24170/KIHRI - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.08.20162016/163789
2016/163789-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.08.20162016/163779
2016/163779-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.07.20162016/94020
2016/94020-004 I
M24170/GEROM - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.07.20162016/145797
2016/145797-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS - LOKALITET 26795 AUSTVIKA - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn