Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [1145].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/214817
2018/214817-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varsler pålegg om godkjenning av UV-anlegg ved 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/214817
2018/214817-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/214817
2018/214817-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om inspeksjonsgebyr og informasjon om UV-anlegget ved 12223 Vildeild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/240285
2018/240285-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/240838
2018/240838-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om inspeksjonsgebyr ventemerd 30597 Eggesbønes
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/240748
2018/240748-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Beskrivelse av utførte tiltak for å oppfylle fattet vedtak på Indre Skjervøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20182018/240748
2018/240748-7
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norwav AS, MARINE HARVEST NORWAY AS, Marine Harvest Norwav AS, Marine Harvest Norwav AS
Mattilsynet fatter vedtak om ekstra tiltak for å overvåke i forhold til SAV3 og for å hindre mulig smittespredning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20182018/226313
2018/226313-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsyn med ferskvannsbehandling - lokalitet Aukrasanden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20182018/240838
2018/240838-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport Marine Harvest 30597 Eggesbønes - ventemerd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20182018/231587
2018/231587-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Marine Harvest AS - 10331 Åkre og 10332 Trommo - Mattilsynet fatter vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.11.20182018/240285
2018/240285-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport for Jakobsteinsvika med forhåndsvarsel om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/240748
2018/240748-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak på Indre Skjervøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/206592
2018/206592-11
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Lokalitet Oksebåsen Vest - Mattilsynet avslutter sak om dødfiskhåndtering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/207282
2018/207282-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest
Til: Mattilsynet
Syltøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.11.20182018/240748
2018/240748-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varsler vedtak om utvidet prøvetaking mm.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.11.20182018/231587
2018/231587-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Marine Harvest AS - Tilsynsrapport og varsel om vedtak om tilsynsgebyr for tilsyn ved lokalitetene 10332 Trommo og 10331 Åkre
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/214817
2018/214817-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20182018/240748
2018/240748-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norwav AS
Til: Mattilsynet
Oversikt anløp av servicebåter til lokalitet Indre Skjærvøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/214817
2018/214817-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport fra Mattilsynet - Veiledning og forhåndsvarsling av vedtak ved 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/214974
2018/214974-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/204062
2018/204062-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fattar vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/240748
2018/240748-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norwav AS
Til: Mattilsynet
Lusetelling Indre Skjærvøy mandag 29102018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/240748
2018/240748-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norwav AS
Til: Mattilsynet
Vaskerapporter før Indre skjervøy 14102018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/240748
2018/240748-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/225062
2018/225062-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr i forbindelse med rutineinspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/214817
2018/214817-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Harstad
Analyserekvisisjon OK-prøve G.salaris 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/206592
2018/206592-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/216074
2018/216074-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
MARINE HARVEST NORWAY AS lokalitet nr 10077 Tveitevåg stamfiskanlegg Vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/224991
2018/224991-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/225062
2018/225062-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr i forbindelse med rutineinspeksjon.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20182018/206592
2018/206592-10
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Håndtering og registrering av dødfisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20182018/206592
2018/206592-9
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/207282
2018/207282-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
MARINE HARVEST NORWAY AS Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/206592
2018/206592-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS
Uttalelse - Deres ref 2018/206592
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/207282
2018/207282-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Lokalitet 11740 Haverøy - Oversendelse av dokumentasjon på gjennomført tiltak og avvikshåndtering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/224991
2018/224991-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport for Torgerhaugen med forhåndsvarsel om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/204062
2018/204062-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport med varsel om vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/206592
2018/206592-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse deres ref 2018/206592
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/206592
2018/206592-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/225062
2018/225062-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/221563
2018/221563-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Vedtak om gebyr - lokalitet Storvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/207282
2018/207282-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
MARINE HARVEST lok 11740 Haverøy Rensefisktilsyn, ILA, lus og PD overvåking vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/216074
2018/216074-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
MARINE HARVEST NORWAY AS tilsynsrapport lokalitet nr 10077 Tvetevåg stamfiskanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20182018/206592
2018/206592-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Lokalitet Oksebåsen V- Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om bedre dødfiskhåndtering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20182018/206592
2018/206592-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS, Marine Harvest Norway AS
Rapport - Oksebåsen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/218618
2018/218618-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/221563
2018/221563-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport med veiledning og varsel om gebyr - lokalitet Storvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/207282
2018/207282-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
MARINE HARVEST lok 11740 Haverøy Rensefisktilsyn, ILA, lus og PD overvåking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/211376
2018/211376-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 28096 Slåttenes - Tilsynsrapport med vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/218618
2018/218618-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Marine Harvest Norway AS - Tilsynsrapport, lokalitet 18639 Halsavika og 11964 Ringja
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/46314
2018/46314-9
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1036/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20182018/88633
2018/88633-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - ID 2018-1061/1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.09.20182018/214974
2018/214974-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport - Brattholmen- Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.09.20182018/214706
2018/214706-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Marine Harvest Norway AS - Tilsynsrapport etter tilsyn på lokalitet 12086 - Alsåkervik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/46314
2018/46314-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1036/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/211376
2018/211376-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 28096 Slåttenes - Tilsynsrapport med varsel om gebyrvedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/206592
2018/206592-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway
Til: Mattilsynet
Oksebåsen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/204062
2018/204062-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.09.20182018/206592
2018/206592-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS
Lusetellinger fra lokalitet 10181 Oksebåsen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.09.20182018/67234
2018/67234-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Intrafish
Svar på innsynshenvendelse av 29.8.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.08.20182018/46314
2018/46314-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis 2018-1036/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.08.20182018/97134
2018/97134-8
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Prøvesvar framandstoff matfisk - lokalitet 13837 Verpeide
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.08.20182018/89367
2018/89367-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-814/6
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.08.20182018/97134
2018/97134-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-890/10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.08.20182018/89367
2018/89367-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-814/8
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.08.20182018/97134
2018/97134-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis ID 2018-890/12
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.08.20182018/79015
2018/79015-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-697/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.07.20182018/93973
2018/93973-10
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.07.20182018/79015
2018/79015-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20182018/89367
2018/89367-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis 2018-814_5 2018_089367 KLORAMFENI
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20182018/93973
2018/93973-9
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-684/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20182018/97134
2018/97134-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-890/11
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20182018/89367
2018/89367-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.07.20182018/93973
2018/93973-7
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-684/7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.07.20182018/93973
2018/93973-8
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.07.20182018/79015
2018/79015-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-697/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.07.20182018/97134
2018/97134-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Stadfesting på oppfylt vedtak - lokalitet 13837 Verpeide
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.06.20182018/92791
2018/92791-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Hendelse nr 97401 - Nytt tiltak (ID 97401-1) lagt til
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.06.20182018/92791
2018/92791-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Stadfesting på oppfylt vedtak - lokalitet 13612 Rundereimstranda
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.06.20182018/93973
2018/93973-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.06.20182018/97134
2018/97134-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fattar vedtak om pålegg etter tilsyn med akvakultur fisk - lokalitet 13837 Verpeide
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.06.20182018/93973
2018/93973-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-684/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.06.20182018/92791
2018/92791-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Sent from Snipping Tool her kjem avviksbehandlinga om ikkje oppnådde mål på overleving.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.06.20182018/92791
2018/92791-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Avviksbehandling behandlingsdødelegheit
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.06.20182018/97134
2018/97134-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varslar vedtak om pålegg og vedtak om gebyr etter tilsyn med akvakulturfisk - lokalitet 13837 Verpeide
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.06.20182018/92791
2018/92791-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fattar vedtak om pålegg og vedtak om gebyr etter tilsyn med akvakulturfisk - lokalitet 13612 Rundereimstranda
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.06.20182018/59535
2018/59535-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.06.20182018/92791
2018/92791-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varslar vedtak om pålegg og vedtak om gebyr etter tilsyn med akvakulturfisk - lokalitet 13612 Rundereimstranda
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.05.20182018/96309
2018/96309-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr i forbindelse med rutinetilsyn.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20182018/79015
2018/79015-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om inspeksjonsgebyr - Marine Harvest lokalitet Breivika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20182018/93973
2018/93973-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.05.20182018/89367
2018/89367-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.05.20182018/69258
2018/69258-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om inspeksjonsgebyr for MHN Sandvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.05.20182018/60326
2018/60326-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr for tilsyn med MHN Steinsvika 8.desember 2017 og videre oppfølging av overtredelsesgebyr i etterkant.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.05.20182018/93973
2018/93973-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
MARINE HARVEST NORWAY AS - LOKALITET 13482 KVINGE S - TILSYNSRAPPORT MED PÅPEKING AV PLIKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.05.20182018/79015
2018/79015-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak om inspeksjonsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.05.20182018/96309
2018/96309-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr i forbindelse med rutinetilsyn.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.04.20182018/90403
2018/90403-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon av fisk ILA-fritt segment - 12737 MoldtuaFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter inspeksjon av ILA-fritt segment
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20182018/89367
2018/89367-4
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Åkerblå
Til: Mattilsynet
Oksebåsen- etterspurte opplysniner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.04.20182018/89367
2018/89367-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Lokalitet 10181 Oksebåsen V - Tilsynsrapport 16.04.2018 - Mattilsynet varsler vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn