Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/218477
2018/218477-2
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Biomasseendring - Lokalitet 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20182018/218477
2018/218477-1
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Marine Harvest Norway AS - Biomasseendring ved lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - Oversendelse av akvakultursøknad til orientering og vurdering etter forskrift om konsekvensutredning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn