Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [100].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/209907
2018/209907-6
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/209907
2018/209907-5
- --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Mattilsynet fatter vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/209907
2018/209907-4
- --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Revisjonsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer og gir veiledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/209907
2018/209907-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon HACCP Skjære kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/209907
2018/209907-3
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon - HACCP kalkun
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/209907
2018/209907-1
- --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182017/230240
2017/230240-008
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Endring av tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.02.20182017/209266
2017/209266-007
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Bekreftelse på etterkommet vedtak om fareanalyse og kritiske styringspunkter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.02.20182017/209266
2017/209266-006
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.01.20182017/230240
2017/230240-007
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Bekreftelse vedrørende slakting av verpehøner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182017/230240
2017/230240-006
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nortura SA avd Hærland m.fl.
Mattilsynet fatter vedtak om renhold, avviksbehandling/korrigerende tiltak og fareanalyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/209266
2017/209266-005
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Mattilsynet fatter vedtak om fareanalyse og kritiske styringspunkter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/230240
2017/230240-005
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd. Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20182017/230240
2017/230240-004
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Uttalelse til tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.12.20172017/209266
2017/209266-004
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Revisjonsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om fareanalyse og kritiske styringspunkter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/230240
2017/230240-003
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om renhold, avviksbehandling/korrigerende tiltak og fareanalyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/209266
2017/209266-003
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Deltakerliste - Revisjon 12122017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/60566
2017/60566-010
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Bekreftelse på etterkommet vedtak etter tilbakemelding på revisjonsrapport om dyrevelferd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20172017/60566
2017/60566-009
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om utført tiltak - Mottakskontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20172017/230240
2017/230240-002
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Oversendelse av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.11.20172017/230240
2017/230240-001
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20172017/209266
2017/209266-002
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA Avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Dokumentasjon revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20172017/209266
2017/209266-001
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20172017/60566
2017/60566-008
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nortura Hærland m.fl.
REVISJONSRAPPORT MED VEDTAK - DYREVELFERD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/60566
2017/60566-006
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om utførte tiltak - Totalkapasitet kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/60566
2017/60566-007
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Oppdatert tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.06.20172017/60566
2017/60566-005 I
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om gjennomført tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.06.20172017/60566
2017/60566-004 U
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
REVISJONSRAPPORT MED VEDTAK - DYREVELFERD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-002 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - HACCP
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-003 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - Kalkun
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-004 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - Kyllingskjæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-005 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - Kjøttdeiglinje
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-006 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - Grill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-007 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - EPL skjære kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20172017/78460
2017/78460-008 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon - Allergenproduksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.05.20172017/60566
2017/60566-003 U
M21133 - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
REVISJONSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - DYREVELFERD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.04.20172017/78460
2017/78460-001
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.04.20172017/60566
2017/60566-002
M21133/BRBPL - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20172017/60566
2017/60566-001 U
M21133/BRBPL - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.03.20172016/210895
2016/210895-007 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MATTILSYNET LUKKER VEDTAK ETTER TILBAKEMELDING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20172016/210895
2016/210895-006 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Svar på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.02.20172016/246999
2016/246999-007 U
M21133/ARIEK - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nortura Hærland m.fl.
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED SLAKTING AV LANDDYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.01.20172016/246999
2016/246999-006 I
M21133/ARIEK - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.01.20172016/246999
2016/246999-005 U
M21133/ARIEK - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED SLAKTING AV LANDDYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.01.20172016/210895
2016/210895-005 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20162016/23957
2016/23957-018 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER HACCP REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.12.20162016/23957
2016/23957-016 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.12.20162016/23957
2016/23957-017 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
HACCP Hærland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.12.20162016/246999
2016/246999-004 U
M21133/ARIEK - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED SLAKTING AV LANDDYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.12.20162016/210895
2016/210895-004
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK, ETTER REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.12.20162016/246999
2016/246999-002
M21133/ARIEK - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Oversendelse av dokumentasjon i forbindelse med revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.12.20162016/246999
2016/246999-003
M21133/ARIEK - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
EK sertifikater - Engangsbekledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20162016/246999
2016/246999-001 U
M21133/ARIEK - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20162016/210895
2016/210895-003 X
M21133/SIMEL - 72 --- X
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Deltakerliste
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20162016/23957
2016/23957-015 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MATTILSYNET FATTER VEDTAK OM TVANGSMULKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20162016/23957
2016/23957-014
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED PRODUKSJON AV KJØTT OG KJØTTPRODUKTER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20162016/210895
2016/210895-002 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Dokumenter Nortura Hærland revisjon Mattilsynet 1.11
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.10.20162016/210895
2016/210895-001 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20162016/23957
2016/23957-013 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding etter kontaktmøte
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/23957
2016/23957-010
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/23957
2016/23957-011
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Oversikt over vedlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/23957
2016/23957-012
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: NORTURA SA AVD HÆRLAND
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.07.20162016/107186
2016/107186-005 U
M21133/BRBPL - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nortura SA avd Hærland m.fl.
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED SLAKTING AV LANDDYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.05.20162015/196458
2015/196458-021 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding på vedtak i brev av 06052016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.05.20162016/107186
2016/107186-001 U
M21133/ARIEK - 752 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.05.20162015/196458
2015/196458-020 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MATTILSYNET FATTER VEDTAK OM TVANGSMULKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20162016/23957
2016/23957-008 U
M21133/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nrk Østfold
Svar på innsynshenvendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.04.20162016/23957
2016/23957-007 I
M21133/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Klage på delvis innsyn - Innsynshenvendelse 29.03.2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.04.20162016/57383
2016/57383-002 U
M21133/NIGUD - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
REVISJONSRAPPORT-MKI OG DYREVELFERDSPROGRAM
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.04.20162015/196458
2015/196458-019
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MATTILSYNET LUKKER VEDTAK OG GIR NY FRIST FOR VEDTAK OG VARSLER VEDTAK OM TVANGSMULKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.04.20162016/23957
2016/23957-005
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nrk Østfold
Delvis avslag på innsynshenvendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.04.20162016/23957
2016/23957-006
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Nrk Østfold
Sladdet dokument
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.04.20162016/57383
2016/57383-001 U
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20162015/196458
2015/196458-018 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Oppdatert EPL
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.04.20162015/196458
2015/196458-017
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Gjennomføring av renhold - Rutine
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20162016/23957
2016/23957-004 U
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER HACCP-REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.03.20162016/23957
2016/23957-003 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Søknad om utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.03.20162015/196458
2015/196458-016 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding etter vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.03.20162016/23957
2016/23957-002 U
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
REVISJONSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER HACCP-REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.03.20162015/86517
2015/86517-014 U
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MATTILSYNET LUKKER VEDTAK VEDRØRENDE AVVIKSBEHANDLING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.02.20162015/196458
2015/196458-013 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om utført arbeid
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.02.20162015/196458
2015/196458-014 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.02.20162015/196458
2015/196458-011 U
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MATTILSYNET GIR NY FRIST FOR UTBEDRING AV VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.02.20162015/196458
2015/196458-010 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Utsatt frist for utbedring av avvik vedrørende dokumentstyring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162015/196458
2015/196458-012 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162015/196458
2015/196458-009 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20162015/196458
2015/196458-015 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.02.20162016/23957
2016/23957-001 U
M21133 - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/196458
2015/196458-003 I
M21133 - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Revisjonsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.05.20142014/21166
2014/21166-007 U
804022/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED PRODUKSJON AV KJØTT OG KJØTTPRODUKTER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20142014/21166
2014/21166-005 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Tilsvar på tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.02.20142014/21166
2014/21166-003 U
804022/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.02.20142014/21166
2014/21166-002 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Deltakerliste
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.01.20142014/21166
2014/21166-001 U
804022/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20132013/175122
2013/175122-007 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Tilbakemelding om utført arbeid
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20132013/175122
2013/175122-006 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Ombygget sluse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20132013/175122
2013/175122-005 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20132013/175122
2013/175122-004 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Uttalelse til varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.09.20132013/175122
2013/175122-003 U
804022/SIMEL - 72 --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.09.20132013/175122
2013/175122-002 I
804022/SIMEL - 72 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Deltakerliste
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn