Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- Innsyn



Viser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228719
2018/228719-2
- --- U
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS - lokalitet 11087 Bukkøya Ø og 22796 Renga S - tilsynsrapport etter tilsyn med rensefisk, rensefiskkampanjen 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/228719
2018/228719-3
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet
Til: Mattilsynet
Orientering - Ytterligere økt dødelighet ved lokalitet Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/228719
2018/228719-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering om økt dødelighet ved lokalitetene Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn