Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [24] av [24].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/209416
2018/209416-4
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstitutte
Til: Mattilsynet
Prøvesvar - 2018-23-237/M162
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209416
2018/209416-3
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/209416
2018/209416-2
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-21-85
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/209416
2018/209416-1
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Synlab
Til: Mattilsynet
Analyseresultat tilskuddsfôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182017/208920
2017/208920-002
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182017/208920
2017/208920-003
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Veterinærinstituttet m.fl.
Rapport med analsysesvar etter analyse av kornprøve
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182017/195443
2017/195443-009
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM
Rapport med analsysesvar etter analyse av kornprøver og drøvtyggerfôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.12.20172017/195443
2017/195443-008
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Rettelse - Analyserapporter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.12.20172017/195443
2017/195443-006
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Midlertidig analyserapport - Journalnummer V017-00622
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.12.20172017/195443
2017/195443-007
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Midlertidig analyserapport - Journalnummer V017-00623
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.12.20172017/208920
2017/208920-001
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvesvar - 2017-23-246/M242
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/195443
2017/195443-005
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet Oslo
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Analyseresultater - 2017-23-219/FO2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/195443
2017/195443-004
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvesvar - 2017-21-102/K101
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20172017/195443
2017/195443-003
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: ALcontrol Stjørdal
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvingsrapport Prøve ID 2017-18317
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/195443
2017/195443-010
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl.
Rekvisisjon Matkorn Ottadalen Mølle Lom 170804
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/195443
2017/195443-002
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM
Tilsynsrapport - etter prøveuttak og tilsyn med transport av fôrvarer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.09.20172017/195443
2017/195443-001
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20172016/237028
2016/237028-004 U
M22120/ELFUG - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM
TILSYNSRAPPORT ETTER ANALYSE AV KORNPRØVER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20172016/237028
2016/237028-003 I
M22120/ELFUG - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.11.20162016/237028
2016/237028-002
M22120/ELFUG - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FORVARER - PRODUKSJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20162016/237028
2016/237028-001
M22120/ELFUG - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.03.20162016/45829
2016/45829-002
M22120 - 513-3 --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: ALcontrol AS Stjørdal
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Analyseresultater - Prøve id 2016-3310
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20162016/45829
2016/45829-001 U
M22120 - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: ALcontrol Stjørdal
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20142014/258719
2014/258719-001
905500/JOBYE - 513-3 --- U
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn