Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/214175
2018/214175-3
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Mastervika - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/214175
2018/214175-2
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: Hemnes kommune
Til: Mattilsynet
Offentlig innsyn - Søknad om etablering av akvakultur i Hemnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/214175
2018/214175-1
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Planktonic AS - Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda - Mastervika i Hemnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn