Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- Innsyn



Viser [7] av [7].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/205072
2018/205072-1
- --- I
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-794
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20172017/195947
2017/195947-006
M21131 - 71 --- U
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: RAFRUKT AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20172017/195947
2017/195947-005
M21131 - 71 --- I
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Tilbakemelding vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20172017/195947
2017/195947-004
M21131 - 71 --- I
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: Rafrukt AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Tilbakemelding Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20172017/195947
2017/195947-003
M21131 - 71 --- U
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: RAFRUKT AS
Mattilsynet fatter vedtak om forbedring av mottakskontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/195947
2017/195947-001
M21131 - 71 --- U
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: RAFRUKT AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om forbedring av mottakskontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.09.20172017/195947
2017/195947-002
M21131 - 71 --- I
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: Rafrukt AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Etiketter pæretrær
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn