Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [81] av [81].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/223681
2018/223681-3
- --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/223681
2018/223681-2
- --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Vedtak om endra rutiner for vurdering av velferd for rensefisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/223681
2018/223681-1
- --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Rapport etter tilsyn i rensefiskkampanjen med varsel om vedtak.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.12.20172017/159976
2017/159976-008
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis - NIFES ID 2017-1223/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20172017/238275
2017/238275-004
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SalMar Farming AS m.fl.
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/238275
2017/238275-003
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Tilbakemelding etter varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/238275
2017/238275-002
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Vedtak om avvikshåndtering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20172017/159976
2017/159976-006
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis - Prøve ID 2017-1223/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/159976
2017/159976-005
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis NIFES ID 2017-1223/2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/159976
2017/159976-007
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2017-1223/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.11.20172017/238275
2017/238275-001
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Varsel om vedtak - avvikshåndtering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20172017/200462
2017/200462-002
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Vedtak om gebyr etter inspeksjon på lokalitet Hjortholman
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20172017/200456
2017/200456-002
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Vedtak om gebyr etter inspeksjon på lokalitet Suholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.10.20172017/159976
2017/159976-003
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis - NIFES ID 2017-1223/6
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.10.20172017/159976
2017/159976-004
M24122 - 751 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis NIFES ID 2017-1223/6
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20172017/200456
2017/200456-001
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Tilsynsrapport og varsel om gebyr - lokalitet Suholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20172017/200462
2017/200462-001
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Tilsynsrapport og varsel om gebyr - lokalitet Hjortholman
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.08.20172017/159976
2017/159976-002
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR - ETTER TILSYN MED REIRÅKLAKKEN OG FUGLÅSEN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.08.20172017/159976
2017/159976-001
M24122 - 751 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.07.20172017/43059
2017/43059-005 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2017-254_6
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20172017/43018
2017/43018-005 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20172017/43065
2017/43065-005 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/43065
2017/43065-003 I
M24122/KRMBJ - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2017-254-2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/43018
2017/43018-003 I
M24122/REHLY - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2017-254-7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/43065
2017/43065-004 I
M24122/KRMBJ - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2017-254-1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/43018
2017/43018-004 I
M24122/REHLY - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2017-254-8
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20172017/43059
2017/43059-004 I
M24122/REHLY - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.03.20172017/43065
2017/43065-002 U
M24122/KRMBJ - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20172017/43018
2017/43018-002 U
M24122/REHLY - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20172017/43059
2017/43059-003 U
M24122/REHLY - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20172017/43059
2017/43059-002 I
M24122/REHLY - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20172017/43065
2017/43065-001 U
M24122/KRMBJ - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20172017/43059
2017/43059-001 U
M24122/REHLY - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20172017/43018
2017/43018-001 U
M24122/REHLY - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.12.20162016/159305
2016/159305-007
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.11.20162016/159335
2016/159335-008
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.11.20162016/159335
2016/159335-009
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20162016/159335
2016/159335-007 I
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20162016/159305
2016/159305-006
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Saksnr 2016/159305 Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20162016/159335
2016/159335-006
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20162016/159305
2016/159305-005 I
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20162016/159335
2016/159335-005 I
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20162016/159335
2016/159335-003 I
M24000/AUSKR - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Mattilsynet,
Region Midt
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20162016/159305
2016/159305-003 I
M24000/AUSKR - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Mattilsynet,
Region Midt
Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20162016/159335
2016/159335-004
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2016-1227-8
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20162016/159305
2016/159305-004
M24121/ASPHA - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Analysebevis 2016-1227-2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/159305
2016/159305-001
M24000/AUSKR - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/159335
2016/159335-001
M24000/AUSKR - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: NIFES
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/159335
2016/159335-002
M24000/AUSKR - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT MATFISKANLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20162016/159305
2016/159305-002
M24000/AUSKR - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT - MATFISKANLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.07.20162015/204588
2015/204588-015 U
M24122/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.06.20162015/204588
2015/204588-014 I
M24122/BARKL - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Tilbakemelding etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.05.20162015/204588
2015/204588-013 U
M24122/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
VEDTAK ANGÅENDE KRAV OM JOURNALFØRING AV GRUNNLAGSTALL FRA LAKSELUSTELLING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.05.20162015/203551
2015/203551-005 U
M24122/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.04.20162015/204588
2015/204588-012
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.01.20162016/20204
2016/20204-001 U
M24121 - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.12.20152015/204588
2015/204588-011 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.11.20152015/205643
2015/205643-006
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Salmar
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Reiråklakken tømt for fisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20152015/203502
2015/203502-004
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Salmar
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Solværet tømt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/203502
2015/203502-003 U
M24122 - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM UTSLAKTING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/205643
2015/205643-005 U
M24122 - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM UTSLAKTING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/203551
2015/203551-003 U
M24122 - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM UTSLAKTING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20152015/203502
2015/203502-002 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Uttalelse til varsel om vedtak - Varsel om utslakting eller destruksjon av Solværet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20152015/205643
2015/205643-004 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Tilbakemelding - Varsel om utslakting eller destruksjon for Reiråklakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20152015/203551
2015/203551-002 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Uttalelse til varsel om vedtak for Fjordprakken - Varsel om utslakting eller destruksjon av Fjordprakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20152015/204588
2015/204588-003 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Tilsynsrapport fra Andholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20152015/204588
2015/204588-004 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Tilsynsrapport fra Andholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20152015/205643
2015/205643-002 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Varsel om utslakting eller destruksjon for Reiråklakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20152015/205643
2015/205643-003 I
M24122 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
Varsel om utslakting eller destruksjon for Reiråklakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.01.20152014/255201
2014/255201-003 U
408500 - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - Inspeksjon SolværetFra: Mattilsynet,

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Salmar Farming - Solværet - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20142014/255201
2014/255201-002 I
408500 - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - Inspeksjon SolværetFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Svar på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20142014/159567
2014/159567-005 I
408500/BARKL - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Prøvesvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.08.20142014/159567
2014/159567-002
408500/BARKL - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Til: Mattilsynet,
Analyserapport 2014-943/10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20142014/159067
2014/159067-001 U
408500/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Salmar Farming AS avd. Smøla - Rapport med vedtak om lokalitetsklarering for lokalitet Fjordprakken til bruk for grønn konsesjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.07.20142014/159567
2014/159567-001 U
408500/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Salmar Smøla Reiråklakken og Fuglåsen: TILSYNSRAPPORT etter tilsyn med akvakultur fisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.06.20142014/159567
2014/159567-004
408500/BARKL - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming
Til: Mattilsynet,
Melding om forhøyet dødelighet på lokaliteten Reiråklakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.05.20142014/159567
2014/159567-003
408500/BARKL - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming
Til: Mattilsynet,
Varsel om forhøyet dødelighet ved lokalitet 29116 Reiråklakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20132013/237925
2013/237925-001 U
408500/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Salmar Farming Andholman - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK KNYTTET TIL SKOTTELUSBEKJEMPELSE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.07.20132013/158652
2013/158652-002 I
408500/BARKL - 622 --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Forhøyet dødelighet på lokalitet Reiråklakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.07.20132013/158652
2013/158652-003 U
408500/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Salmar Smøla Reiråklakken - påvist PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.02.20132013/28410
2013/28410-002 U
408500/BARKL - 622 --- U
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Salmar, Hjortholman - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn