Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [91] av [91].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/206961
2018/206961-9
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/206961
2018/206961-8
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/206961
2018/206961-6
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Mattilsynet gir ny frist for vedtak om skadedyrsikring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20182018/206961
2018/206961-5
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20182018/206961
2018/206961-7
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/212100
2018/212100-3
- --- U
VATAN ENGROS AS - Inspeksjon med uttak av prøverFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Tilsynsrapport etter prøveuttak av honning- funn av åpen yngelråte
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/212100
2018/212100-2
- --- U
VATAN ENGROS AS - Inspeksjon med uttak av prøverFra: Mattilsynet
Til: NMBU - Norges veterinærhøgskole avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/206961
2018/206961-4
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Mattilsynet fatter vedtak om sikring mot skadedyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.09.20182018/212170
2018/212170-1
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.09.20182018/206961
2018/206961-2
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding angående adresser
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.09.20182018/206961
2018/206961-3
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/212100
2018/212100-1
- --- U
VATAN ENGROS AS - Inspeksjon med uttak av prøverFra: Mattilsynet
Til: Natan Engros AS
Kvittering prøveuttak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.09.20182018/206961
2018/206961-1
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å forebygge mot skadedyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.07.20182018/8733
2018/8733-3
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Oppheving av restriksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.06.20182018/57863
2018/57863-2
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: NIBIO
Til: Mattilsynet
Midlertidig analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20182017/194518
2017/194518-005
M21120 - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: VATAN ENGROS AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Avviksrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.02.20182017/194518
2017/194518-004
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.02.20182018/57863
2018/57863-001
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: NIBIO
Vatan Engros AS - Pesticider - Plantetoksiner 2017 - 180024 og stikkprøve 180023
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182018/08733
2018/08733-002
M21151 - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike
Tilbakemelding om destruksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20182018/08733
2018/08733-001
M21151 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike

Til: VATAN ENGROS AS
Mattilsynet fatter vedtak om omsetningsforbud og forhåndsvarsler vedtak om destruksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.01.20182017/194518
2017/194518-003
M21120 - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20182017/194518
2017/194518-002
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
Tilsynskampanje sammensatte produkter - Mattilsynet fatter vedtak om omsetningsforbud og varsler pålegg om tilbakemelding vedrørende virksomhetens oppfølging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.01.20182017/166549
2017/166549-001
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
Mattilsynet fatter vedtak om omsetningsforbud
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.11.20172017/81701
2017/81701-006
M21143 - 73 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: VATAN ENGROS AS
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20172017/95940
2017/95940-004
M21120 - 541 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20172017/95940
2017/95940-005
M21120 - 541 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding vedrørende merking av produkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20172017/81701
2017/81701-005
M21143 - 73 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum
Tilbakemelding på sak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20172017/208419
2017/208419-001
M21120 - 761 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.09.20172017/95940
2017/95940-003
M21120 - 541 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Vedr tilsynsrapport - Mangelfull ingrediensliste på Südiyari yogurt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.05.20172017/95940
2017/95940-002 U
M21120 - 541 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - MERKESJEKKEN 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.05.20172017/81701
2017/81701-004 I
M21143 - 73 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.05.20172017/81701
2017/81701-003 U
M21143 - 73 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
vatan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.05.20172017/91210
2017/91210-001
M21120/WEKOL - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER MERKEVURDERING AV SÜTDIYARI BLØD GEDEOST I SALTLAGE 19 % FEDT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.05.20172017/95940
2017/95940-001
M21120/JORFJ - 541 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - MANGELFULL INGREDIENSLISTE PÅ SÜTDIYARI YOGURT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.05.20172017/88060
2017/88060-006
M21120/HILBE - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER, IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.05.20172017/81701
2017/81701-002
M21143/EGNER - 73 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum
Informasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.05.20172017/88060
2017/88060-008 U
M21120 - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Vatan Engros AS
Vedtak om gjenåpning av lager
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20172017/88060
2017/88060-009 U
M21120 - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20172017/88060
2017/88060-002 U
M21120/HILBE - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED OPPFØLGING AV STEGNINGSVEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20172017/88060
2017/88060-003 X
M21120/HILBE - 71 --- X
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: --INGEN--
bilder fra tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20172017/88060
2017/88060-004 U
M21120/HILBE - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
RAPPORT ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER, IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20172017/88060
2017/88060-007
M21120/HILBE - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Vatan Engros AS
Tilsynsrapport 02052017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20172017/88121
2017/88121-001
M21120/SIKHA - 72 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT -ETTER STENGING AV LAGERET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20172017/88060
2017/88060-001
M21120/HILBE - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER, IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20172017/88060
2017/88060-005
M21120/HILBE - 71 --- X
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: --INGEN--
Bilder fra inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.04.20172017/81701
2017/81701-001 U
M21143/EGNER - 73 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: VATAN ENGROS AS
OLIVENOLJE - VEDTAK OM OMSETNINGSFORBUD OG VARSEL OM VEDTAK OM DESTRUKSJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20172017/22490
2017/22490-001
M21120/HILBE - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER, IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.01.20172017/21614
2017/21614-001
M21120/HILBE - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED DESTRUKSJON AV AVVIST VARE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20172016/247131
2016/247131-005 U
M21120/HILBE - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Vatan Engros AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20172016/204791
2016/204791-007 U
M21120/SIKHA - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
VEDTAK OM DESTRUKSJON AV VINBLADER ER ETTERKOMMET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.12.20162016/266945
2016/266945-002 U
M21120/HACFJ - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
VEDTAK OM IMPORTFORBUD AV ET VAREPARTI MED FIKEN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.12.20162016/204791
2016/204791-006 I
M21120/SIKHA - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Bekreftelse på destruksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.12.20162016/247131
2016/247131-004 I
M21120/HILBE - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.12.20162016/266945
2016/266945-001 U
M21120/HACFJ - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Yasar
Funn over grenseverdier i vareparti med fiken Meldt på CED 2016-0000358- Importforbud- Tilhørende vedtak om importforbud
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.12.20162016/247131
2016/247131-003
M21120/HILBE - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20162016/247131
2016/247131-002 U
M21120/HILBE - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER OG FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20162016/247131
2016/247131-001 X
M21120/HILBE - 542 --- X
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: --INGEN--
Bilder fra Vatan Engros sitt lager 21. nov. 16
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20162016/204791
2016/204791-005
M21120/SIKHA - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Destruering av vinblader - Ber om tilbakemelding på henvendelse av 02112016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20162016/204791
2016/204791-004 U
M21120/SIKHA - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DESTRUKSJON AV VINBLADER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20162016/204791
2016/204791-003 I
M21120/SIKHA - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
RASFF 2016.BHV (border rejection) Pyraclostrobin og ulovlig stoff Ditiokarbamater i vinblader i lake fra Tyrkia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20162016/204791
2016/204791-001 X
M21120/SIKHA - 542 --- X
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: --INGEN--
Bilder av vinblader
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20162016/201747
2016/201747-001
M21120/BESNI - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.08.20162015/269438
2015/269438-007
M21120/GUSRU - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Vatan Engros AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VARSEL OM VEDTAK - MERKING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.06.20162015/269438
2015/269438-006 I
M21120/GUSRU - 71 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding etter inspeksjon - Oversendelse av bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.06.20162016/91291
2016/91291-003 I
M21120/HILBE - 543 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.05.20162016/91291
2016/91291-002 U
M21120/HILBE - 543 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.04.20162016/91291
2016/91291-001
M21120 - 543 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.02.20162016/28185
2016/28185-003 I
M21120 - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding etter tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.02.20162016/28185
2016/28185-001 U
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED MOTTAK OG PRODUKSJON AV VEGETABILIER OG IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20162016/28185
2016/28185-002 U
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Vatan Engros AS
Tilsynsrapport 08022016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.02.20162015/269438
2015/269438-004 U
M21120 - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.01.20162015/269438
2015/269438-003 I
M21120 - 71 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20152015/242970
2015/242970-001 U
M21120 - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.10.20142014/127379
2014/127379-010 U
802022/HAJOH - 761 --- U
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20142014/127379
2014/127379-009 I
802022/HAJOH - 761 --- I
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Tilbakemelding på destruksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.10.20142014/127379
2014/127379-007 U
802022/HAJOH - 761 --- U
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20142014/127379
2014/127379-008 I
802022/HAJOH - 761 --- I
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Skadedyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20142014/199432
2014/199432-002
802023/LALUN - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED GENMODIFISERING 2014
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20142014/199432
2014/199432-001
802023/LALUN - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL DESTRUKSJON - Tilsyn med genmodifisering 2014.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20142014/127379
2014/127379-006
802022/HAJOH - 761 --- I
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Vatan Engros
Til: Mattilsynet,
Tilbakemelding Vatan 05092014
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20142014/199432
2014/199432-003
802023/LALUN - 71 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Dokumentasjon på destruksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20142014/127379
2014/127379-011 U
802022 - 761 --- U
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Vatan Engros AS
Tilsynsrapport 01102014
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20142014/218435
2014/218435-001
802023/WEKOL - 71 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK -ernæring-og helsepåstander om næringmidler - forbrukerpakninger
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.09.20142014/127379
2014/127379-005
802022/HAJOH - 761 --- I
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet,
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20142014/127379
2014/127379-004 U
802022/HAJOH - 761 --- U
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.09.20142014/127379
2014/127379-003 I
802022/HAJOH - 761 --- I
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.09.20142014/127379
2014/127379-002 U
802022/HAJOH - 761 --- U
Vatan Engros AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Vatan Engros AS
Tilsynsrapport 05092014 med oberservasjoner og hastevedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.01.20142014/23017
2014/23017-003 I
802023/SIKHA - 542 --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Analyserapport AR-14-MO-000486-01
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20142014/23267
2014/23267-002 U
802023/SIKHA - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: VATAN ENGROS AS
Id-kontroll av CED 2014.000038 og CED 2013.000037
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20142014/23267
2014/23267-001 U
802023/SIKHA - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Vatan Engros As
Import av pistasjnøtter fra Tyrkia - CED.NO.2014.0000037
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20142014/23017
2014/23017-002 U
802023/SIKHA - 542 --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Vatan Engros AS
Innførselsesdokument CED 2014.0000036
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn