Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [22] av [22].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/209656
2018/209656-4
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-23-238/M163
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209656
2018/209656-3
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/209656
2018/209656-2
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-21-87
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/209656
2018/209656-1
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Synlab
Til: Mattilsynet
Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.01.20182017/194159
2017/194159-011
M22120 - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: VINSTRA BRUK AS
Rapport med analsysesvar etter analyse av kornprøver og drøvtyggerfôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.12.20172017/194159
2017/194159-010
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Rettelse - Analyserapporter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.12.20172017/194159
2017/194159-009
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Analyserapport - Journalnummer V017-00621
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/194159
2017/194159-008
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet Oslo
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Analyseresultater - 2017-23-218/FO1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/194159
2017/194159-007
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvesvar - 2017-21-101/K100
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20172017/194159
2017/194159-006
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: ALcontrol Stjørdal
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvingsrapport Prøve ID 2017-18316
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20172017/194159
2017/194159-005
M22120 - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: VINSTRA BRUK AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak om renholdsplan - etter prøveuttak og tilsyn med transport av fôrvarer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20172017/194159
2017/194159-004
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Vinstra Norgesfor
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20172017/194159
2017/194159-003
M22120 - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: VINSTRA BRUK AS
Tilsynsrapport med vedtak om renholdsplan - etter prøveuttak og tilsyn med transport av fôrvarer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20172017/194159
2017/194159-002
M22120 - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: VINSTRA BRUK AS
Tilsynsrapport med varsel om vedtak om renholdsplan - etter prøveuttak og tilsyn med transport av fôrvarer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.09.20172017/194159
2017/194159-001
M22120 - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: ALcontrol Stjørdal
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20172016/237280
2016/237280-004 U
M22120/ELFUG - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: VINSTRA BRUK AS
TILSYNSRAPPORT ETTER ANALYSE AV KORNPRØVER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20172016/237280
2016/237280-003 I
M22120/ELFUG - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.11.20162016/237280
2016/237280-002
M22120/ELFUG - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: VINSTRA BRUK AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED FORVARER - PRODUKSJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20162016/237280
2016/237280-001
M22120/ELFUG - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.03.20162016/45849
2016/45849-002
M22120 - 513-3 --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: ALcontrol AS Stjørdal
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Analyseresultater - Prøve id 2016-3311
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20162016/45849
2016/45849-001 U
M22120 - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: ALcontrol Stjørdal
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20142014/258676
2014/258676-001
905500/JOBYE - 513-3 --- U
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn