Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [13] av [13].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/209068
2018/209068-4
- --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VOLLAUGDALEN MØLLE, VETERINÆRINSTITUTTET, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Veiledning og oversendelse av analyseresultater etter uttak av kornprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209068
2018/209068-1
- --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo, Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209068
2018/209068-3
- --- I
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/209068
2018/209068-2
- --- I
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: VETERINÆRINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - 2018-23-232/M157[EC]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182017/223058
2017/223058-002
M21131 - 513-3 --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182017/223058
2017/223058-003
M21131 - 513-3 --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet Oslo m.fl.
Oversendelse av analyseresultater
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.01.20182017/223058
2017/223058-001
M21131 - 513-3 --- I
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet Oslo
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Prøvesvar - 2017-23-288/M284
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.03.20172016/218750
2016/218750-003 U
M21131/KAABS - 72 --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: VOLLAUGDALEN MØLLE
VURDERING AV ANALYSERESULTAT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.02.20172016/218750
2016/218750-005 I
M21131/KAABS - 72 --- I
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Vollaugdalen Mølle - Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.12.20162016/218750
2016/218750-002 U
M21131/KAABS - 72 --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: VOLLAUGDALEN MØLLE
TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.10.20162016/218750
2016/218750-001 U
M21131/KAABS - 72 --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
ANALYSEREKVISISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20122012/225025
2012/225025-001
801021/MOBAN - 513-3 --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - Inspeksjon Fra: Mattilsynet,

Til: VOLLAUGDALEN MØLLE
TILSYNSRAPPORT OG OVERSENDELSE AV ANALYSERESULTATER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.12.20122012/225025
2012/225025-002
801021/MOBAN - 513-3 --- I
VOLLAUGDALEN MØLLE - Inspeksjon Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn