Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [9821].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
06.04.20182018/81239
2018/81239-003
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024433 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81271
2018/81271-002
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024434 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81445
2018/81445-001
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024436 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81756
2018/81756-001
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Sanitary certificate protein til Thailand 06042018 (K-1833-2018)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81756
2018/81756-002
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024437 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81788
2018/81788-001
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024439 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81788
2018/81788-002
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Sanitary certificate olje til Israel 06042018 (O-1235-2018)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/82244
2018/82244-001
M23171 - 545 --- I
BIOMEGA NORWAY AS - EksportattestFra: Biomega Norway AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Søknad HC - Perfect Companion/Thailand
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/82244
2018/82244-002
M23171 - 545 --- U
BIOMEGA NORWAY AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: BIOMEGA NORWAY AS
Eksportattest NO-0024446 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/82168
2018/82168-001
M21120 - 545 --- U
NORIDANE FOODS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: NORIDANE FOODS AS
Eksportattest NO-0024444 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81292
2018/81292-001
M24142 - 545 --- U
NORTURA SA AVD HOVEDKONTOR LØRENV 37 (GILDE) - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Trondheim og omland

Til: Nortura SA AVD HOVEDKONTOR LØRENV 37
Eksportattest NO-0024389 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/79502
2018/79502-001
M23180 - 545 --- U
SEABORN AS - Tilsyn med varepartiFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn

Til: SEABORN AS
Tilsynsrapport - tilsyne med eksportparti av fersk laks til Kina
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80610
2018/80610-001
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024417 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80610
2018/80610-002
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Endring HC Tyrkia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/81239
2018/81239-001
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Sanitary certificate olje til Tyrkia (Skretting) 07042018 (O-1236-2018) ØYDIS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/81271
2018/81271-001
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Sanitary certificate olje til Tyrkia (Skretting) 07042018 (O-1236-2018)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80775
2018/80775-001
M21120 - 545 --- U
NORTURA SA AVD HOVEDKONTOR LØRENV 37 (GILDE) - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Nortura SA AVD HOVEDKONTOR LØRENV 37
Eksportattest NO-0024419 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/12257
2018/12257-003
M21152 - 545 --- I
Eksportsertifikater biprodukter 2018 - SERO ASFra: Sero
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon dyr Romerike og Oslo
Sertifikat - Sekisui Japan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80585
2018/80585-001
M24122 - 545 --- I
Søknad om HACCP-erklæring USA 2018Fra: Fortuna Oils
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
HACCP Erklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80800
2018/80800-001
M24111 - 545 --- U
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: Marine Ingredients AS
Eksportattest NO-0024421 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80862
2018/80862-001
M24111 - 545 --- U
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: Marine Ingredients AS
Eksportattest NO-0024423 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80904
2018/80904-001
M24111 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Manuell søknad - Sanitary certificate olje til Tyrkia (Biomar) 09.04.2018 (O-1236-2018)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80904
2018/80904-002
M24111 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024425 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80800
2018/80800-002
M24111 - 545 --- I
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Marine-Ingredients
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
søknad om attest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80862
2018/80862-002
M24111 - 545 --- I
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Marine-Ingredients
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
søknad om attest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/81070
2018/81070-001
M22132 - 545 --- U
NORILIA AS AVD NUTRI - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon slakteritilsyn Mjøsområdet

Til: NORILIA AS AVD NUTRI
Eksportattest NO-0024407 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/78991
2018/78991-001
M21151 - 545 --- U
ORKLA HEALTH AS AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike

Til: ORKLA HEALTH AS AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eksportattest NO-0024395 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/78339
2018/78339-001
M21140 - 545 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AVD HOVEDKONTOR OSLO - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling Oslo, Asker og Bærum

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AVD HOVEDKONTOR OSLO
Eksportattest NO-0024393 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/79332
2018/79332-001
M21140 - 545 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AVD HOVEDKONTOR OSLO - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling Oslo, Asker og Bærum

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AVD HOVEDKONTOR OSLO
Eksportattest NO-0024398 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/80265
2018/80265-001
M17130 - 545 --- I
Ministry of Health Labour and Welfare in Japan - Inquiry about ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] of Norwegian meat establishmentsFra: Kongelig norsk ambassade i Tokyo
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon eksport og import
Inquiry about ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] of Norwegian meat establishments
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/65504
2018/65504-003
M17130 - 545 --- I
Indonesiske fiskeridepartementet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for helsesertifikat for sjømatFra: Den Kgl Norske Ambassade i Jakarta
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon eksport og import
Indonesia - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for helsesertifikat for sjømat - Informasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/79263
2018/79263-001
M24111 - 545 --- U
MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN
Eksportattest NO-0024397 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/79263
2018/79263-002
M24111 - 545 --- I
MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN - EksportattestFra: Vital Seafood AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Manuell søknad om Lakseolje til Mazzoleni, Italia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78029
2018/78029-001
M23171 - 545 --- U
GC RIEBER COMPACT AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: GC Rieber Compact AS
Eksportattest NO-0024388 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78029
2018/78029-002
M23171 - 545 --- I
GC RIEBER COMPACT AS - EksportattestFra: GC Rieber Compact AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Helsesertifikat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/72052
2018/72052-002
M21133 - 545 --- X
Mills AS - Rekvisisjon av attest for eksport av margarin til SingaporeFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ferdig stemplet og underskrevet dokument
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78247
2018/78247-001
M21151 - 545 --- U
MBP SOLUTIONS LTD NORWAY - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike

Til: MBP SOLUTIONS LTD NORWAY
Eksportattest NO-0024390 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/77666
2018/77666-001
M24141 - 545 --- U
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Nutrimar as
Eksportattest NO-0024383 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/77666
2018/77666-002
M24141 - 545 --- I
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Nutrimar Holding AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Godkjente rekvisisjoner for sending av tørket konsentrat fra laks - NUT660 og mel fra laks - NUT660 - Kun attest på 28460 kg vedrørende ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/77666
2018/77666-003
M24141 - 545 --- X
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
godkjent rekvisisjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på 28460 kg. vedr. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78099
2018/78099-002
M24141 - 545 --- I
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Nutrimar Holding AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Godkjente rekvisisjoner for sending av tørket konsentrat fra laks - NUT660 og mel fra laks - NUT660 - Kun attest på 27460 kg vedrørende ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bytteattest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78099
2018/78099-003
M24141 - 545 --- X
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjente rekvisisjoner for sending av tørket konsentrat fra laks - NUT660 og mel fra laks - NUT660 - kun attest med 28460 kg. vedr. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78292
2018/78292-001
M24141 - 545 --- I
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Nutrimar Holding AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Godkjente rekvisisjoner for sending av tørket konsentrat fra laks - NUT660 og mel fra laks - NUT660 - Attest med 26774 kg vedrørende ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78292
2018/78292-002
M24141 - 545 --- X
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjente rekvisisjoner for sending av tørket konsentrat fra laks - NUT660 og mel fra laks - NUT660 - kun rekvisisjon på 26774 kg vedr. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78292
2018/78292-003
M24141 - 545 --- U
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Nutrimar as
Eksportattest NO-0024391 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78099
2018/78099-004
M24141 - 545 --- U
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ny skannet kopi - da første hadde feil årstall i dato
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78391
2018/78391-001
M22131 - 545 --- U
GENO SA AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEMINSTASJON - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet

Til: GENO SA AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEMINSTASJON
Eksportattest NO-0023164 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78426
2018/78426-001
M22131 - 545 --- U
GENO SA AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEMINSTASJON - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet

Til: GENO SA AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEMINSTASJON
Eksportattest NO-0023169 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.03.20182018/78378
2018/78378-001
M17130 - 545 --- I
Basic & Raw - GMP certificate - Cod ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]Fra: Basic & Raw
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon eksport og import
Import of Cod-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - GMP certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75682
2018/75682-005
M23171 - 545 --- U
NGW AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: NGW AS
Ny scannet attest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75729
2018/75729-001
M24143 - 545 --- U
SCANBIO INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: Scanbio Ingredients AS avd Bjugn
Eksportattest NO-0024376 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75682
2018/75682-001
M23171 - 545 --- U
NGW AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: NGW AS
Eksportattest NO-0024375 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75733
2018/75733-001
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024377 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75733
2018/75733-003
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Israel sunnhetsattest Zemach
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75973
2018/75973-001
M23171 - 545 --- U
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Hordafor AS
Eksportattest NO-0024379 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.03.20182018/75973
2018/75973-002
M23171 - 545 --- I
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Hordafor AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Bytteattest Tyrkia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74807
2018/74807-003
M23171 - 545 --- X
NORSILDMEL AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75682
2018/75682-003
M23171 - 545 --- X
NGW AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon NGW AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75733
2018/75733-004
M23171 - 545 --- X
HORDAFOR AS AVD BEKKJARVIK - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon Hordafor olje til Israel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74897
2018/74897-001
M24143 - 545 --- U
SCANBIO INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: Scanbio Ingredients AS avd Bjugn
Eksportattest NO-0024339 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74815
2018/74815-005
M24111 - 545 --- U
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: Marine Ingredients AS
Eksportattest NO-0024335 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74961
2018/74961-001
M24143 - 545 --- U
SCANBIO INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: Scanbio Ingredients AS avd Bjugn
Eksportattest NO-0024347 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75225
2018/75225-001
M24111 - 545 --- I
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Marine Ingredients AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Søknad om attest for biprodukt med ref. rekvisisjon 26/3-18 - Sør Korea
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75225
2018/75225-003
M24111 - 545 --- U
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: Marine Ingredients AS
Eksportattest NO-0024368 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182017/180891
2017/180891-003
M21133 - 545 --- I
Borregaard AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] certificate - TyrkiaFra: Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Certificate
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75460
2018/75460-001
M21131 - 545 --- I
MBP Solutions Ltd - Rekvisisjon av attest for eksport av fiskeolje til TyrkiaFra: MBP Solutions Ltd Norway
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
Rekvisisjon av attest for eksport av fiskeolje til Tyrkia - 200-155480
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/01376
2018/01376-042
M25151 - 545 --- U
Finnmark - samlemappe rekvisisjoner på PDF - Kontorsted Kirkenes og BåtsfjordFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark

Til: Eimskip
Borey
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/73927
2018/73927-001
M23143 - 545 --- U
GLOBAL EGERSUND AS - Tilsyn med varepartiFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: GLOBAL EGERSUND AS
Tilsynsrapport- kontroll med fisk og fiskevarer for eksport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74807
2018/74807-001
M23171 - 545 --- U
NORSILDMEL AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: NORSILDMEL AS
Eksportattest NO-0024334 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74807
2018/74807-002
M23171 - 545 --- I
NORSILDMEL AS - EksportattestFra: Norsildmel AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Søknad om rekvisisjon og eksportattest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74914
2018/74914-001
M23171 - 545 --- U
MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN
Eksportattest NO-0024338 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74914
2018/74914-003
M23171 - 545 --- I
MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN - EksportattestFra: Vital Seafood AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Lakseolje til Kilic - Tyrkia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74914
2018/74914-004
M23171 - 545 --- I
MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN - EksportattestFra: Vital Seafood AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Lakseolje til Kilic - Tyrkia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75682
2018/75682-004
M23171 - 545 --- I
NGW AS - EksportattestFra: Greencarrier
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Søknad om attest for vann til Shanghai Kina
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74815
2018/74815-001
M24111 - 545 --- X
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon Marine Ingredients - USA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74815
2018/74815-002
M24111 - 545 --- X
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon Marine Ingredients - USA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74815
2018/74815-003
M24111 - 545 --- X
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon Marine Ingredients - USA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74897
2018/74897-002
M24143 - 545 --- X
SCANBIO INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukter 27.03.18
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74961
2018/74961-002
M24143 - 545 --- X
SCANBIO INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukter 27.03.18
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75225
2018/75225-002
M24111 - 545 --- X
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon - Marine Ingr. - Biprodukt - Sør-Korea
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75729
2018/75729-002
M24143 - 545 --- X
SCANBIO INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukter 28.03.18
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75741
2018/75741-001
M22131 - 545 --- U
NORSVIN ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEMINSTASJON - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet

Til: Norsvin seminstasjon
Eksportattest NO-0023976 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/74914
2018/74914-002
M23171 - 545 --- X
MARINE HARVEST MARKETS NORWAY AS AVD SALG BERGEN - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/74815
2018/74815-004
M24111 - 545 --- I
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Marine Ingredients AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Søknad om attest for kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/74443
2018/74443-001
M21151 - 545 --- U
VITUX AS AVD ANDENES - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike

Til: VITUX AS AVD ANDENES
Eksportattest NO-0024325 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/74468
2018/74468-001
M21151 - 545 --- U
VITUX AS AVD ANDENES - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike

Til: VITUX AS AVD ANDENES
Eksportattest NO-0024326 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/01376
2018/01376-041
M25151 - 545 --- U
Finnmark - samlemappe rekvisisjoner på PDF - Kontorsted Kirkenes og BåtsfjordFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark

Til: Eimskip Norway AS
Galatis og Severyanin II
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/71180
2018/71180-001
M23171 - 545 --- U
BRAVO SEAFOOD AS - Tilsyn med varepartiFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: BRAVO SEAFOOD AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om avslag på søknad om rekvisisjon for eksport av fiskerivarer til 3. land
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/74034
2018/74034-001
M23190 - 545 --- U
NORDIC SEACO AS - Tilsyn med varepartiFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Nordfjord

Til: NORDIC SEACO AS
Tilsynsrapport - etter tilsyn med vareparti ved eksport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/75682
2018/75682-002
M23171 - 545 --- I
NGW AS - EksportattestFra: Greencarrier
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Rekvisisjon for vann til Shanghai - Kina
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/69507
2018/69507-001
M23171 - 545 --- U
BRAVO SEAFOOD AS - Tilsyn med varepartiFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: BRAVO SEAFOOD AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om avslag på søknad om rekvisisjon for eksport av fiskerivarer til 3. land
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/75494
2018/75494-001
M25130 - 545 --- X
Vitux AS - Eksport av kosttilskuddFra: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Midtre Hålogaland

Til: Avdeling Romerike
Godkjent rekvisisjon og signert egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/73887
2018/73887-001
M22170 - 545 --- U
ADDCON NORDIC AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: ADDCON NORDIC AS
Eksportattest NO-0024303 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/73892
2018/73892-001
M22170 - 545 --- U
ADDCON NORDIC AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: ADDCON NORDIC AS
Eksportattest NO-0024307 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/74517
2018/74517-001
M22170 - 545 --- U
ADDCON NORDIC AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: ADDCON NORDIC AS
Eksportattest NO-0024327 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/73285
2018/73285-001
M24111 - 545 --- I
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Marine Ingredients AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Manuell søknad om kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/73285
2018/73285-002
M24111 - 545 --- X
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon Marine Ingredients - USA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/73316
2018/73316-001
M24111 - 545 --- U
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: Marine Ingredients AS
Eksportattest NO-0024295 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/73316
2018/73316-002
M24111 - 545 --- I
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Marine Ingredients AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Manuell søknad om eksportattest Ref. rekvisisjon 21/3-18 - Sør Korea
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/73316
2018/73316-003
M24111 - 545 --- X
MARINE INGREDIENTS AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjent rekvisisjon - Biprodukt Sør-Korea
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn