Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [271].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
02.11.20182018/225615
2018/225615-4
- --- U
MARCEL FERENC - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARCEL FERENC
Mattilsynet fatter vedtak om oppheving av restriksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/225735
2018/225735-4
- --- U
ARVE AARSLAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ARVE AARSLAND
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/225735
2018/225735-5
- --- U
ARVE AARSLAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Svar på innsynshenvendelse av 27.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/225822
2018/225822-1
- --- U
KJØTTSKJÆRERN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: KJØTTSKJÆRERN
Tilsynsrapport med veiledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226076
2018/226076-8
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS
Sone rundt stamfisk på Fosen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226136
2018/226136-3
- --- U
UNIL AS AVD LAGER - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO, UNIL AS AVD LAGER
ANALYSERAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226252
2018/226252-4
- --- U
COOP NORGE SA AVD ENGROS BERGEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP NORGE SA AVD ENGROS BERGEN
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226323
2018/226323-2
- --- U
MYRDAL GÅRD VAN SCHAIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MYRDAL GÅRD VAN SCHAIK
Mattilsynet fatter vedtak om merking av ost
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226354
2018/226354-6
- --- I
FREDRIKSTAD DAGLIGVARE - InspeksjonFra: Fredrikstad Dagligvare
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226452
2018/226452-2
- --- I
Tilbudsforespørsel gjeldende analyse av biotoksiner i muslinger for 2019Fra: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Til: Mattilsynet
Tilbudsforespørsel om OK-programmet - Nasjonalt tilsynsprogram for muslingproduksjon 2019 - Pristilbud for 2019
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226464
2018/226464-5
- --- U
***** ***** ***** ***** - Søknad om dispensasjonFra: Mattilsynet
Til: BYGGFIRMA TOM O. NYGÅRD
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226608
2018/226608-3
- --- U
GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG
BERGSNES. VEDTAK OM GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226702
2018/226702-3
- --- U
ANITAS SJØMAT AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: ANITAS SJØMAT AS
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/226967
2018/226967-5
- --- U
LERØY NORWAY SEAFOODS AS AVD BÅTSFJORD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Lerøy Norway Seafoods AS avd Båtsfjord, LERØY NORWAY SEAFOODS AS AVD BÅTSFJORD, Norwayseafoods - Linda Thomsen
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227061
2018/227061-1
- --- U
BIOMAR AS AVD MYRE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BIOMAR AS AVD MYRE
BIOMAR AVD MYRE - 13185 BJØRNSØYA - TILSYN I FOBINDELSE MED HENDELSESMELDING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227068
2018/227068-2
- --- U
***** ***** - Anmeldelse fra NOAH - for dyrs rettigheterFra: Mattilsynet
Til: Sør og Vest politidistrikt
Uttalelse fra Mattilsynet i forbindelse med anmeldelse av ***** ***** i sak *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227085
2018/227085-3
- --- U
SALMAR FARMING AS AVD TROMS - Meldepliktig hendelseFra: Mattilsynet
Til: SALMAR FARMING AS AVD TROMS
Skårliodden, Salmar Farming AS - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227093
2018/227093-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om midlertidig forvaring av hunder, kaniner og katter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227279
2018/227279-6
- --- U
SMØLA BILSERVICE AS AVD VERKSTED - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Smøla Bilservice AS
Mottatt tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227517
2018/227517-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilbakemelding etter samtale
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227781
2018/227781-4
- --- U
OPPSAL TORG AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: OPPSAL TORG AS
Mattilsynet fatter vedtak om å lage og etterleve internkontrollrutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227895
2018/227895-3
- --- I
EIRIK NISTAD - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Fellesrapport Uke 43
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/227923
2018/227923-2
- --- U
EIRIK NISTAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIVA, NIVA
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228413
2018/228413-3
- --- I
ARIEL SEAFOOD AS - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Fellesrapport Uke 43
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228430
2018/228430-2
- --- U
ARIEL SEAFOOD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIVA, NIVA
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228480
2018/228480-1
- --- U
NRS FARMING AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228480
2018/228480-2
- --- U
NRS FARMING AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS FARMING AS AVD ALTA
STORE KUFJORD. TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228507
2018/228507-5
- --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage på dyrehelsepersonellFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Svar på innsynshenvendelse av 27.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228518
2018/228518-1
- --- U
SIRI SOLBERG - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SIRI SOLBERG
Tilsynsrapport - hund i karantene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/228885
2018/228885-4
- --- U
PHO 24 AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: Pho24 AS, Pho24 AS, PHO 24 AS
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/229064
2018/229064-2
- --- I
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Agder Renovasjon IKS
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon til tilsyn 07112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/229111
2018/229111-1
- --- U
ETNE MAT & GRILL - AZIZ - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: ETNE MAT & GRILL - AZIZ
Ingen påviste brot på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/229182
2018/229182-4
- --- U
***** ***** - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport- Mattilsynet velger å ikke fatte vedtak om overtredelsesgebyr.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/229581
2018/229581-2
- --- I
ORKLA FOODS NORGE AS AVD STABBURET FREDRIKSTAD - InspeksjonFra: Orkla Foods Norge avd Fredrikstad
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/229583
2018/229583-2
- --- U
HØGSTEGGEN HELGE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Helge's Gatekjøkken
Mattilsynet fatter vedtak om ventilasjon, sporbarhet og allergenmerking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/230230
2018/230230-2
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: Mette E Heintz, STORE LØWER
Mattilsynet avslår søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/230398
2018/230398-1
- --- U
ALICE TUNGEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ALICE OG OLA TUNGEN
Tilsynsrapport - Mattilsynet varslar vedtak om gjerdehald
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/230688
2018/230688-2
- --- U
SELØY SJØFARM AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: SELØY SJØFARM AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - SELØY SJØFARM AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/235747
2018/235747-4
- --- U
***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Svar på innsynshenvendelse av 27.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/235941
2018/235941-2
- --- I
PER ARNE MYKLEMYR - InspeksjonFra: Fera Science Ltd
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - S18-054409
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/235943
2018/235943-2
- --- U
Red Bull GmbH - Beriking av drikkFra: Mattilsynet
Til: ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS
Orienteringsbrev og gebyrvarsel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/235954
2018/235954-3
- --- U
BJØRN JENSEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BJØRN JENSEN
Mattilsynet fatter vedtak om oppheving av båndlegging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/236036
2018/236036-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Anonym varsler, MORTEN GRANLIEN
Tilsynsrapport - befaring av kalver på beite
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/236128
2018/236128-1
- --- U
WIDME SIGURD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: WIDME SIGURD
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gjerdehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/236421
2018/236421-2
- --- U
ERLAND. FJORDSERVICE AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ERLAND. FJORDSERVICE AS
Mattilsynet fatter vedtak om skriftlig dokumentasjon ved import av fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/236656
2018/236656-5
- --- I
GOMAN ROGNALDSEN AS - InspeksjonFra: Coop Norge SA
Til: Mattilsynet
Mattilsynets rapport etter rutineinspeksjon hos Goman Rognaldsen AS 19102018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/236838
2018/236838-1
- --- U
NAPOLI PIZZA & KEBAB LYNGDAL AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NAPOLI PIZZA & KEBAB LYNGDAL AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/236947
2018/236947-2
- --- U
STOA MASKIN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Stoa Maskin AS
Mattilsynet fatter vedtak om om å rydde plantevernmiddelrommet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237110
2018/237110-2
- --- I
FREDHEIM OMSORGSSENTER - InspeksjonFra: Fredheim Kjøkken
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon på temperaturkontroll og allergeninformasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237471
2018/237471-2
- --- U
CONFECTA AS - Import av næringsmidlerFra: Mattilsynet
Til: CONFECTA AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237525
2018/237525-1
- --- U
BAKER NORDBY AS AVD BAKERI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BAKER NORDBY AS AVD BAKERI
Tilsynsrapport med påpeking av plik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237526
2018/237526-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD JØKELFJORD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket, Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237538
2018/237538-2
- --- I
SalmoNor AS - Ny landlokalitet for settefisk av laks, ørret og regnbueørret - Brukstomta Næringspark i Bindal kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Vedrørende søknad om ny landlokalitet for settefisk i Brukstomta Næringspark i Bindal kommune - Retur av søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237585
2018/237585-4
- --- I
DASTEFANO AS - SmilefjestilsynFra: Da Stefano AS
Til: Mattilsynet
Vedlikehold av trapp og kjøkken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/203030
2018/203030-5
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/203325
2018/203325-1
- --- U
PIZZABAKEREN MELHUS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: PIZZABAKEREN MELHUS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om oppplæring, håndvask og sikring mot skadedyr (fluer). I tillegg veiledning om meldeplikt og garderobeforhold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/203695
2018/203695-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: TOM ERLEND SMOLAN, Anonym varsler
Tilsynsrapport- hundehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/205490
2018/205490-6
- --- U
Vårt Marked AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VÅRT MARKED AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om løpende tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/205490
2018/205490-8
- --- I
Vårt Marked AS - InspeksjonFra: Vårt Marked AS
Til: Mattilsynet
Vedrørende tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/205493
2018/205493-5
- --- U
VESTKANTTORGET FRUKT OG GRØNT ABBAS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VESTKANTTORGET FRUKT OG GRØNT ABBAS
Mattilsynet opphever stengevedtaket og gir utsatt frist for utbedring av internkontrollrutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/206012
2018/206012-3
- --- U
HANS ERIK HOTVEDT - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HANS ERIK HOTVEDT
Mattilsynet fatter vedtak om drikkevann til storfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/206260
2018/206260-2
- --- U
Torsken vannverk - tilsyn 13.09.2018Fra: Mattilsynet
Til: VANN OG KLOAKKVESENET I TORSKEN
Mattilsynet fatter vedtak om forbehandling av råvannet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/207269
2018/207269-5
- --- U
AANESTAD GEIR EGIL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AANESTAD GEIR EGIL
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/217208
2018/217208-4
- --- I
SALMAR AS AVD BEARBEIDING - InspeksjonFra: SalMar AS
Til: Mattilsynet
Svar på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/217464
2018/217464-3
- --- U
NICOLE RUTH CAMILA KAMPMANN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NICOLE RUTH CAMILA KAMPMANN
Mattilsynet fatter vedtak om oppheving av restriksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/217870
2018/217870-1
- --- U
COLONIALMAJOR AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COLONIALMAJOR AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om innføring og etterlevelse av rutiner for lagring av børek og for renhold og orden.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/218118
2018/218118-4
- --- I
Asia Mix - Sushi & Wok - inspeksjonFra: Asia Mix
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/218129
2018/218129-6
- --- U
RUSTAD KJØTT OG DAGLIGVARE AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Nærbutikken Rustad, RUSTAD KJØTT OG DAGLIGVARE AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/218178
2018/218178-9
- --- U
***** ***** ***** ***** - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Nettverk for dyrs frihet
Nettverk for dyrs frihet - Tor Grobstok - Mattilsynet avslår deler av innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/218441
2018/218441-7
- --- U
***** ***** ***** ***** - Saksbehandling - Aktivitetforbod - geiterFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Svar på innsynshenvendelse av 27.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/218869
2018/218869-3
- --- I
KORSHAVN HAVBRUK AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Fiskeridirektoratet
Til: Mattilsynet
KOPI - Korshavn Havbruk AS - Vurdering av endret driftsplan for 2018-2019 - Vedtak for driftsplan for 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/218874
2018/218874-2
- --- I
HP HAGEN -OK-program ”999 43333 - Fremmedstoffprogrammet for landdyr og produkter av animalsk opprinnelse.Fra: Fera Science Ltd
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - Avdeling Romerike - NFSA_18_3080
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/219337
2018/219337-2
- --- U
ANDERS HIMBERG BØHLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Ramnes vannverk
Mattilsynet fatter vedtak om farekartlegging/farehåndtering og krav til kontroll av sensor og instrumentpanel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/219347
2018/219347-2
- --- U
SOLLI GÅRD DA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Solli Gård
Mattilsynet fatter vedtak om farekartlegging/farehåndtering, prøvetakingsplan og skriftlige vedlikeholdsrutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/219357
2018/219357-4
- --- I
SJOKOLADEROMMET AS - SmilefjestilsynFra: Sjokoladerommet AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/219780
2018/219780-2
- --- U
IRF koordinering 2018Fra: Mattilsynet
Til: Nettverk for dyrs frihet
Mattilsynet avslår innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/219865
2018/219865-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak etter tilsyn med kaninholdet ditt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/219964
2018/219964-5
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om transportmetode
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/220013
2018/220013-4
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 27.10.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/220159
2018/220159-4
- --- U
Inderøy Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2018-7847Fra: Mattilsynet
Til: TORE SANDVIK
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233694
2018/233694-1
- --- I
PRODUSENTPAKKERIET TRØNDELAG AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
ENDELIG(E) ANALYSERAPPORT(ER) (180752)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233697
2018/233697-1
- --- U
JØRGEN BAUMFELDER - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Nibio, Mattilsynet
Prøveuttak TRØNDERSOPP
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233697
2018/233697-2
- --- I
JØRGEN BAUMFELDER - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
ENDELIG(E) ANALYSERAPPORT(ER) (180753)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233699
2018/233699-1
- --- U
NORGESMØLLENE AS AVD BUVIKA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Nibio Bioteknologi og Plantehelse
Rekvisisjon stikkprøve hvete
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233699
2018/233699-2
- --- I
NORGESMØLLENE AS AVD BUVIKA - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
ENDELIG(E) ANALYSERAPPORT(ER) (180754)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233705
2018/233705-1
- --- I
BÅRD EINAR DØRUM SKJETNEMARK - InspeksjonFra: Nibio
Til: Mattilsynet
ENDELIG ANALYSERAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233889
2018/233889-2
- --- I
TIUR'N KRO OG OVERNATTING AS - SmilefjestilsynFra: Tiur`n Kro og Overnatting AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233958
2018/233958-2
- --- U
SALMO PHARMA AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: SALMO PHARMA AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - SALMO PHARMA AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/233993
2018/233993-2
- --- U
Coop Øst SA - Alnabru - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Toini Thanem
Delvis avslag - innsynshenvendelse 2018/233993 dok 1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234237
2018/234237-3
- --- U
BRÆKKEN BIRGER - KjøttkontrollFra: Mattilsynet
Til: Nettverk for dyrs frihet
Nettverk for dyrs frihet - Tor Grobstok - Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234545
2018/234545-4
- --- I
VERONA ULSTEINVIK AS - InspeksjonFra: Verona Ulsteinvik AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234829
2018/234829-2
- --- U
AUSTEVOLL MELAKS AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: AUSTEVOLL MELAKS AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - AUSTEVOLL MELAKS AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234850
2018/234850-1
- --- U
JAN SELMO - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet
Til: JAN SELMO
Kompetansebevis for handtering av levande storfe, rein og hest på slakteri
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234863
2018/234863-3
- --- I
***** - BekymringsmeldingFra: Arken Kragerø Dyreklinikk AS
Til: Mattilsynet
Sykehistorie
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234863
2018/234863-4
- --- I
***** - BekymringsmeldingFra: Arken Kragerø Dyreklinikk AS
Til: Mattilsynet
Sykehistorie
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234896
2018/234896-1
- --- U
HÅKON KVEUM - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet
Til: HÅKON KVEUM
Kompetansebevis for handtering av levande storfe, rein og hest i slakteri
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234924
2018/234924-12
- --- I
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD SKREIA - InspeksjonFra: Orkla Confectionary & Snacks Norge
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding fra virksomheten 1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234924
2018/234924-13
- --- I
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD SKREIA - InspeksjonFra: Orkla Confectionary & Snacks Norge
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding fra virksomheten 2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234924
2018/234924-14
- --- U
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD SKREIA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD SKREIA
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak vedrørende rutiner for innkjøp og vurdering av plantevernmidler.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/234952
2018/234952-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Rapport etter tilsyn med hestehold og fjørfehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn