Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [1164].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
16.02.20182018/69235
2018/69235-1
- --- X
KVELDE MØLLE - Inspeksjon-eksport av kornFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Erklæring fra hovedkontoret
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/69448
2018/69448-1
- --- X
KVELDE MØLLE - Inspeksjon-eksport av kornFra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Erklæring fra hovedkontoret
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/69448
2018/69448-3
- --- U
KVELDE MØLLE - Inspeksjon-eksport av kornFra: Mattilsynet
Til: Kvelde Mølle
Eksportdokumenter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43683
2018/43683-001
M22110 - 71 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Export to Norway - Veterinary health certificateFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal
Export to Norway - Veterinary health certificate - Kontaktskjema mattilsynet.no - 16022018 - 08:59:10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43718
2018/43718-001
M22110 - 430 --- I
***** og ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal
Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/25086
2018/25086-004
M22161 - 542 --- I
NORGANIC AS - Import av næringsmidlerFra: NIBIO
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon mat Vestfold
ANALYSERAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43804
2018/43804-001
M22110 - 626 --- I
Gammelbuen jaktlag i Elverum kommune - Sette ut saltsteinFra: Gammelbuen jaktlag i Elverum kommune
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal
Søknad om tillatelse til å sette ut saltstein
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43028
2018/43028-002
M22162 - 431-6 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SaksbehandlingFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon primærproduksjon Vestfold
Søknad om nødforing av rådyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/40436
2018/40436-002
M22161 - 74 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon mat Vestfold
Tilbakemelding angående varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43979
2018/43979-001
M22131 - 431-6 --- I
Ringsaker Kommune - Dispensasjon - Nødforing av rådyrFra: Ringsaker Kommune - Landbrukskontoret
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet
Søknad om dispensasjon til nødforing av rådyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/216128
2017/216128-002
M22150 - 423 --- U
NVE - Hellefoss Kraft AS - Hellefoss kraftverk - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommuneFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud

Til: NVE m.fl.
Høringsuttalelse fra Mattilsynet til - Høring av konsesjonssøknad for Hellefoss kraftverk i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune, Buskerud Fylke
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/44041
2018/44041-001
M22130 - 212 --- U
Ledig vikariat som veterinær i 80%, seksjon Planter og dyr, ref: 3717600331Fra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Mjøsområdet

Til: Mottak utlysning
Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/248060
2017/248060-013
M22132 - 754 --- I
TOTEN ALMENNING LODD NR 5 - InspeksjonFra: Toten Almenningsdrift SA
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon slakteritilsyn Mjøsområdet
Utsatt frist ok
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/149265
2017/149265-003
M22140 - 008 --- I
Øystre Slidre kommune - Del av Robølshøvda - ReguleringsarbeidFra: Øystre Slidre kommune
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Kunngjøring av vedtak - Områdeplan for Robølshøvda del I - Plan ID 0544201407
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43187
2018/43187-002
M22161 - 73 --- I
ICEHOUSE AS (Orgnr: 919107073)Fra: Arctic Oysters
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon mat Vestfold
Høstetillatelse uke 7 - Norovirus analyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182016/12274
2016/12274-013
M22110 - 754 --- I
Dalholen Hytteområde AS Rapportering av vannverksdata for året 2015 - 2016 - 2017 - SamlebehandlingFra: Matråd AS
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal
KOPI - Analysebevis Dalholen hytteeierforening
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/44151
2018/44151-001
M22161 - 530 --- I
ICEHOUSE AS - E.coli analyser 2018Fra: Arctic Oysters
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon mat Vestfold
E.coli uke 5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182016/54247
2016/54247-006
M22170 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
Oversendelse av teikningar av nytt fjostilbygg på Plassen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/44340
2018/44340-001
M22120 - 423 --- I
Lillehammer kommune - Fagstadlia felt B3 - Oppstart planarbeidFra: Felix Arkitekter AS
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Varsel om oppstart av planarbeid - Fagstadlia felt B3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/37423
2018/37423-004
M22150 - 431-1 --- I
***** ***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Advokatfirma
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud
Uttalelse i sak vedrørende varsel om avvikling av sauehold for ***** *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/195238
2017/195238-013
M22132 - 754 --- I
DNT OSBAKKEN - InspeksjonFra: DNT Gjøvik og omegn
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon slakteritilsyn Mjøsområdet
Tilbakemelding vedr DNT Osbakken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/45070
2018/45070-001
M22132 - 512 --- I
Spåtind Sport Hotell - Innrapportering av vannverksdata for 2017Fra: MjøsLab
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon slakteritilsyn Mjøsområdet
Statisitkk for Spåtind vannverk 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/242984
2017/242984-004
M22170 - 423 --- I
Notodden kommune - Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031Fra: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
KOPI - Høringssvar til kommuneplanens arealdel 2019-2031 - Varsling og planprogram - Notodden kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/45553
2018/45553-001
M22120 - 431-6 --- I
Sel kommune - Nødfôring av rådyrFra: SEL KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Søknad om tillatelse til nødfôring av rådyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/38669
2018/38669-002
M22170 - 74 --- I
SENTRUM ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Salameti - InspeksjonFra: Sentrum ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
Tilbakemelding - Fakturaer og skadedyrrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/160168
2017/160168-008
M22161 - 49 --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Addcon
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon mat Vestfold
Kofasil og merking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/07141
2018/07141-004
M23172 - 751 --- I
Salmo Terra AS - Lokalitet Eikeilen i Øygarden kommune - Etablering av akvakulturFra: Hordaland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland
Salmo Terra AS - Søknad om løyve til oppdrett av matfisk av laks og aure i landbasert anlegg på Eikeilen i Øygarden kommune - Uttale frå kommunen - Oversendes
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41740
2018/41740-001
M23152 - 622 --- U
FYLKESNES FISK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet

Til: Havforskningsinstituttet v/prøvemottaket
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/236735
2017/236735-006
M23171 - 74 --- I
MATVAREHUSET AS - RevisjonFra: Matvarehuset AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/50616
2018/50616-001
M23151 - 779 --- I
Tu Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 213523Fra: Tu Dyreklinikk
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet
Søknad om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 213523
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/178321
2017/178321-007
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/08312
2018/08312-001
M24122 - 543 --- U
HØGSET TERMINALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: HØGSET TERMINALEN AS
Tilsynsrapport - etablering kontrollsenter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/234003
2017/234003-005
M24170 - 72 --- U
GJERTS GOURMET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Gjerts Gourmet m.fl.
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/31784
2018/31784-001
M24170 - 72 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Havforskningsinstituttet
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/30377
2018/30377-001
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarslar vedtak om utbetringar vedkomande oppstallingstilhøve for storfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/22999
2018/22999-003
M24121 - 74 --- U
SKÅLA OMSORGSSENTER - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: SKÅLA OMSORGSSENTER
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/40356
2018/40356-001
M24122 - 72 --- U
ATLANTIC DAWN SEAFOODS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: ATLANTIC DAWN SEAFOODS AS
MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD OM DISPENSASJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41110
2018/41110-001
M24122 - 74 --- U
FRÆNA SJUKEHEIM OG OMSORGSSENTER - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: FRÆNA SJUKEHEIM OG OMSORGSSENTER
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41200
2018/41200-001
M24122 - 73 --- U
REMA 1000 ELNESVÅGEN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: REMA 1000 ELNESVÅGEN
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41214
2018/41214-001
M24122 - 74 --- U
GROVEN KIOSK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: GROVEN KIOSK AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om håndvaskepunkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41235
2018/41235-001
M24122 - 74 --- U
THAI CATERING & KIOSK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: THAI CATERING & KIOSK AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/31708
2018/31708-002
M24170 - 72 --- U
SINKABERG-HANSEN AS FABRIKK - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: SINKABERG-HANSEN AS FABRIKK
Tilsynsrapport - bedøving og avliving
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/261707
2017/261707-001
M24162 - 74 --- U
LUFTVING 138 KV 138 - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: 132 Luftving Ørland
Rapport etter sykdomsutbrudd blant soldater på Ørland flystasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42385
2018/42385-001
M24143 - 754 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Årlig innrapporteringFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42445
2018/42445-001
M24161 - 531 --- X
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: --INGEN--
Halesår
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42471
2018/42471-001
M24143 - 542 --- I
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD TRONDHEIM - Import av næringsmidlerFra: ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD TRONDHEIM
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland
Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/14587
2018/14587-002
M24162 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om mosjonsmulighet til alle kvigene.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42438
2018/42438-001
M24162 - 754 --- U
ØVERBYGDA VASSVERK SA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ØVERBYGDA VASSVERK SA
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å starte og analysere mot manglende parametre
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42481
2018/42481-003
M24141 - 545 --- U
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Nutrimar as
Eksportattest NO-0023745 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41527
2018/41527-001
M24132 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42452
2018/42452-001
M24132 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42514
2018/42514-001
M24170 - 530 --- I
Marine Harvest - BekymringsmeldingFra: Fakta om Havbruk
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Bekymringsmelding - 54399
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42532
2018/42532-001
M24150 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42536
2018/42536-001
M24170 - 620 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] RÅVAREHÅNDTERING/HOVEDKTR MIDTNORGE - Meldepliktig hendelseFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] RÅVAREHÅNDTERING/HOVEDKTR MIDTNORGE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Melding om meldepliktig hendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42531
2018/42531-003
M24141 - 545 --- U
NUTRIMAR AS - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Nutrimar as
Eksportattest NO-0023746 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42566
2018/42566-001
M24112 - 621 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selvdødt/avlivet dyrFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mottatt melding om selvdødt/avlivet dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/01579
2018/01579-064
M24112 - 511-3 --- I
Fellesmappe nødslaktattester - Longvamør AS 2018Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Nødslaktattest 64
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182016/253538
2016/253538-008
M24170 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42591
2018/42591-001
M24112 - 430 --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Veterinærkontoret AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Bekymringsmelding - 54403
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/255878
2017/255878-003
M24121 - 754 --- U
INDRE AVERØY VANNVERK A/L - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: INDRE AVERØY VANNVERK A/L
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42616
2018/42616-002
M24111 - 71 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS - Eksportattest for fiskFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Søknad om HC russisk fisk til Kina - AES2018006
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42616
2018/42616-003
M24111 - 71 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS - Eksportattest for fiskFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS
Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42644
2018/42644-001
M24143 - 754 --- I
SKAUN KOMMUNE DRIFTSKONTORET - Årlig innrapporteringFra: SKAUN KOMMUNE DRIFTSKONTORET
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/39087
2018/39087-003
M24113 - 72 --- U
ARCTIC SWAN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre

Til: ARCTIC SWAN AS
Rapport med lukking av vedtak og avslutning av sak.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/228608
2017/228608-005
M24121 - 752 --- U
ØRE VILT SA - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: ØRE VILT SA
REVISJONSRAPPORT MED VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/17033
2018/17033-002
M24143 - 761 --- U
JANI ENGROS AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: JANI ENGROS AS
FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42405
2018/42405-001
M24132 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42660
2018/42660-002
M24111 - 71 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS - Eksportattest for fiskFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Søknad om HC russisk fisk til Kina - AES2018007
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42660
2018/42660-003
M24111 - 71 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS - Eksportattest for fiskFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS
Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42482
2018/42482-001
M24162 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om renhold i husdyrrom
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/130534
2017/130534-005
M24113 - 74 --- I
DALANE BARNEHAGE - InspeksjonFra: Dalane Barnehage
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Angåande tilsyn i barnehage
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/23007
2018/23007-002
M24162 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om manglende husdyrrom og liggeunderlag kalv.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/31106
2018/31106-001
M24132 - 433 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - hold av verpehøns
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42683
2018/42683-002
M24111 - 71 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS - Eksportattest for fiskFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Søknad om HC russisk fisk til Kina - "Alferas"
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42714
2018/42714-001
M24130 - 750 --- I
RØROS F&B GROUP AS - Avslutte aktivitet/produksjonsform/produktFra: RØROS F&B GROUP AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Gauldal
Søknad om avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42683
2018/42683-003
M24111 - 71 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS - Eksportattest for fiskFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SEAFOOD AS
Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42725
2018/42725-001
M24142 - 430 --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Trondheim og omland
Bekymringsmelding - 54407
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/32538
2018/32538-001
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42744
2018/42744-001
M24140 - 71 --- I
HERBAL VITAL AS - Endre informasjon om import av næringsmidlerFra: HERBAL VITAL AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Trondheim og omland
Melding om endre informasjon om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/22705
2018/22705-001
M24121 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport etter tilsyn i storfehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/19932
2018/19932-001
M24143 - 74 --- U
TO KOKKER SELSKAPSMAT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: TO KOKKER SELSKAPSMAT AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42754
2018/42754-001
M24122 - 72 --- U
VEIDHOLMEN FISK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: Veidholmen Fisk AS
Tilsynsrapport 12.02.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42762
2018/42762-001
M24160 - 70 --- I
DONUT HOUSE STEINKJER AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: DONUT HOUSE STEINKJER AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Innherred og Fosen
Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/234003
2017/234003-004
M24170 - 72 --- I
GJERTS GOURMET AS - InspeksjonFra: Gjerts gourmet
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Tilbakemelding merking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42782
2018/42782-001
M24132 - 754 --- I
VAULDALEN VANNVERK SA - Årlig innrapporteringFra: VAULDALEN VANNVERK SA
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42783
2018/42783-001
M24143 - 754 --- I
SKAUN KOMMUNE DRIFTSKONTORET - Årlig innrapporteringFra: SKAUN KOMMUNE DRIFTSKONTORET
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42781
2018/42781-001
M24150 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42809
2018/42809-001
M24150 - 531 --- U
HORVEREID SAMDRIFT DA - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: HORVEREID SAMDRIFT DA
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/41974
2018/41974-003
M24111 - 71 --- I
NORMARINE AS - Eksportattest for fiskFra: Normarine AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
Mottatt egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42552
2018/42552-001
M24132 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42817
2018/42817-001
M24150 - 531 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - KjøttkontrollFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/22710
2018/22710-001
M24121 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport med veiledning etter tilsyn i storfehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42832
2018/42832-001
M24150 - 513-4 --- I
TYDAL KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ - ProduktregistreringFra: TYDAL KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred
Melding om registrering av gjødselprodukt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/29979
2018/29979-002
M24162 - 431-1 --- U
***** ***** - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om stenging av husdyrrom og bekrefter at vedtak om avvikling og merking er etterkommet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42873
2018/42873-001
M24122 - 511 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] "Elias"
Tilsynsrapport - "Elias" M-35-SM
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42883
2018/42883-001
M24132 - 754 --- I
SVARTBEKKEN VASSVERK - Årlig innrapporteringFra: SVARTBEKKEN VASSVERK
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/24872
2018/24872-003
M24142 - 430 --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Trondheim og omland

Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med dyrehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42559
2018/42559-001
M24113 - 74 --- U
QUALITY HOTEL WATERFRONT - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre

Til: Quality Hotel Waterfront
Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42932
2018/42932-001
M24150 - 754 --- I
LEVANGER KOMMUNE VANNVERKET - Endre informasjon om vannforsyningssystemFra: Levanger kommunes vannverk
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/42946
2018/42946-001
M24112 - 430 --- I
***** ***** ***** ***** - Anmodning om forbud mot aktiviteter omfattet av lov om dyrevelferdFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Innsynshenvendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn