Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [152].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
19.11.20182018/225662
2018/225662-2
- --- I
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD SKREIA - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
prøvesvar for GMO prøve (VI prøvenummer 2018-07-700, MT prøvenummer 2018/225662-81018051118)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/225740
2018/225740-3
- --- I
FELLESKJØPET AGRI SA AVD 5500 PRODUKSJON LENA - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysesresultater - Prøve ID 2018-07-698
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/225779
2018/225779-2
- --- I
BERTHAS BAKERIER AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar - ID 2018-07-699
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/226218
2018/226218-4
- --- U
PURE FARMING AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: PURE FARMING AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr - Revisjon Pure Farming
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/226531
2018/226531-4
- --- U
ODD LANGDALEN FRUKT OG GRØNT AVD TRONDHEIM AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ODD LANGDALEN FRUKT OG GRØNT AVD TRONDHEIM AS
Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/226540
2018/226540-3
- --- U
BAMBOO DAGLIGVARE AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BAMBOO DAGLIGVARE AS
Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/226552
2018/226552-5
- --- U
AQEEL ASIA BUTIKK - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AQEEL ASIA BUTIKK
Analyseresultat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/226741
2018/226741-3
- --- I
SLAKTERIET AS - Prøvetaking 8. oktober 2018Fra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1852/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/226775
2018/226775-3
- --- I
BIOMAR AS AVD KARMØY - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar for GMO prøve
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/227293
2018/227293-2
- --- I
STRANDA KOMMUNE SUNNYLVEN DISTRIKT BOFELLESSKAP - InspeksjonFra: Synnylven Distrikt Bofellesskap
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/227622
2018/227622-8
- --- U
GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG - VINNLALANDET InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG, Grieg Seafood Finnmark AS
VINNALANDET. BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/227907
2018/227907-3
- --- U
FURUSETH AS AVD SLAKTERI - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: FURUSETH AS AVD SLAKTERI
Mattilsynet fatter to vedtak om slaktehygiene småfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/228222
2018/228222-7
- --- I
HS RETAIL OSLO5 AS - Omsetningsforbud på Nougat fra Sør-AfrikaFra: EU-kommisjonen
Til: Mattilsynet
RASFF 2018.2934 (information) Ulovlig import av nougat fra Sør-Afrika, via Danmark - fup 10 fra Kommisjonen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/228222
2018/228222-8
- --- I
HS RETAIL OSLO5 AS - Omsetningsforbud på Nougat fra Sør-AfrikaFra: EU-kommisjonen
Til: Mattilsynet
RASFF 2018.2934 (information) Ulovlig import av nougat fra Sør-Afrika, via Danmark - fup 8 fra Sør-Afrika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/228270
2018/228270-1
- --- U
MED-EQ AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MED-EQ AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om at opplysninger i CPNP må ajourføres
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/228349
2018/228349-2
- --- I
136 - NTNU - Senter for nevrale nettverk og Kavli Institute for Systems Neuroscience - Forsøk med mus - FOTS ID 18013Fra: NTNU
Til: Mattilsynet
Oversendelse av tabell over forskningsprosjektene som inngår i søknad - FOTS ID 18013
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/229066
2018/229066-4
- --- U
***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/229641
2018/229641-3
- --- I
Mattilsynet fatter vedtak om avvisning av ulovlig innført varepartiFra: EU-kommisjonen
Til: Mattilsynet
RASFF 2018.3215 (alert) Ulovlig import av iransk saus fra Iran - fup 1 fra Kommisjonen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/229641
2018/229641-4
- --- I
Mattilsynet fatter vedtak om avvisning av ulovlig innført varepartiFra: Affa International AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/229673
2018/229673-2
- --- I
GLENNETANGEN AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: Glennetangen AS
Til: Mattilsynet
Vannprøve Glennetangen AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/229704
2018/229704-2
- --- U
ORIENTDELI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Orientdeli AS
Tilbakemelding fra virksomhet og foreløpig svar fra Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/230623
2018/230623-3
- --- U
Mc Donalds torgallmenningen Bergen - Tilsyn 19.oktober 2018Fra: Mattilsynet
Til: MCDONALD'S TORGALLMENNINGEN AVD 18
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/230963
2018/230963-2
- --- U
Ørsta kommune - Kommune delplanFra: Mattilsynet
Til: ØRSTA KOMMUNE TEKNISKE TENESTER ADMINISTRASJON, Ørsta kommune
Uttale til høyring av kommunedelplan for klima og energi
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/231059
2018/231059-3
- --- U
Bekymringsmelding - ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: Anonym varsler, *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235921
2018/235921-4
- --- U
LANGDALEN GÅRD SKÅTAN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: LANGDALEN GÅRD SKÅTAN
Mattilsynet fatter vedtak om rutiner for beitedyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235963
2018/235963-5
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****, *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter hastevedtak om opphør av bruk av kjetting på beite
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/236039
2018/236039-4
- --- U
***** ***** ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: STALL AKERVOLL V/BIRGER ANDREASSEN
Mattilsynet fatter vedtak om klipping av sau
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/236581
2018/236581-12
- --- U
***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Målfrid Ølberg - Mattilsynet avslår deler av innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/236656
2018/236656-13
- --- U
GOMAN ROGNALDSEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Avisa Nordhordland
Svar på innsynshenvendelse av 12112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/236763
2018/236763-2
- --- I
Marine Harvest AS - Ny lokalitet for oppdrettsanlegg i sjø Voravika i Sande kommuneFra: Møre og Romsdal fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Akvakultursøknad for matfisk av laks på ny lokalitet Voravika i Sande kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/236891
2018/236891-2
- --- U
MESTERHAGEN KARMSUND AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MESTERHAGEN KARMSUND AS
Mattilsynet fattar vedtak om å sikre rett oppbevaring av konsentrerte plantevernmiddel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/237026
2018/237026-4
- --- U
Bekymringsmelding - RestauranterFra: Mattilsynet
Til: VG
Avslag på innsynshenvendelse av 12112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/237560
2018/237560-2
- --- U
Lise Kildal og Magnus Selstad - Fôre rådyrFra: Mattilsynet
Til: Lise Kildal
Mattilsynet avslår søknad om tillatelse til fôring av hjortedyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/237651
2018/237651-3
- --- I
ISS FACILITY SERVICES AS AVD CATERING MO I RANA - InspeksjonFra: ISS FACILITY SERVICES AS AVD CATERING MO I RANA
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/202910
2018/202910-13
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Oppfølging kontrollområdet 11964 RingjaFra: Marine Harvest
Til: Mattilsynet
Dødelighet uke 46
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/204901
2018/204901-2
- --- U
? - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter hastevedtak om veterinærtilsyn og forhåndsvarsler vedtak om kloklipp og tannstell
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/205103
2018/205103-2
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD MATFISK HERØY - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1717/24
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/206020
2018/206020-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/206707
2018/206707-2
- --- U
Irene Børresen - Vedr bekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Forespørsel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/207185
2018/207185-9
- --- I
Dødelighetsrapportering ILA kontrollområde Austevoll - lok. 14040 KrigsholmenFra: Ausevoll Melaks
Til: Mattilsynet
Dødelighetsrapport uke 37 - 47 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/207346
2018/207346-1
- --- U
ORKLA KORNSILO OG MØLNE SA AVD LUNDAMO - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/217717
2018/217717-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: GØRAN NYGÅRD
Mattilsynet fatter vedtak om vedlikehold av gjerde og rydding av uteområde
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/218708
2018/218708-3
- --- U
FLADSRUD OLAV - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FLADSRUD OLAV
Mattilsynet fatter vedtak om å sørge for trygt levemiljø for dyra og sikre nok drikkevann til sauene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/218765
2018/218765-4
- --- U
Stevneveterinær - Biri travbane Ref - 3942925022Fra: Mattilsynet
Til: Trav 365.no
Trav 365.no - Mattilsynet avslår innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/218765
2018/218765-5
- --- U
Stevneveterinær - Biri travbane Ref - 3942925022Fra: Mattilsynet
Til: BA v/Olav Sundvor
BA v/Olav Sundvor - Mattilsynet avslår innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/219385
2018/219385-5
- --- U
RØRVIK FISKEMAT AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Rørvik Fiskemat A/S, Rørvik Fiskemat A/S, Rørvik Fiskemat A/S, RØRVIK FISKEMAT AS
Tilsynsrapport etter revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/219723
2018/219723-7
- --- I
FISKÅ MØLLE AS - Import av fôrvareFra: _VI GMO
Til: Mattilsynet
prøvesvar for GMO prøve (VI prøvenummer 2018-07-711, MT prøvenummer 2018/219723-101018051903)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/233795
2018/233795-4
- --- U
STIG SCHJERVEN ØSTGÅRD - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: STIG SCHJERVEN ØSTGÅRD
Bekreftelse på etterkommet vedtak - Rapportering av legemiddelbruk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/234007
2018/234007-1
- --- U
EWOS AS AVD FLORØ - Tilsyn med genmodifisering oktober 2018Fra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet
SPC - analyse rekvisisjon for GMO - Innsendt oktober 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/234195
2018/234195-6
- --- U
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Nortura SA avd Tønsberg, NORTURA SA AVD TØNSBERG
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/234518
2018/234518-2
- --- U
CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET
Mattilsynet fatter vedtak om avvikshåndtering og gebyr - Langøyhovden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/234873
2018/234873-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport - etter mottatt bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235085
2018/235085-4
- --- U
AIR PRODUCTS AS AVD KRISTIANSAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AIR PRODUCTS AS AVD KRISTIANSAND, Air Products AS avd Kristiansand
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235325
2018/235325-4
- --- I
BekymringsmeldingFra: Vitaliv AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235641
2018/235641-2
- --- U
Bekymringsmelding- HundFra: Mattilsynet
Til: *****
Rapport etter tilsyn med hundehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235747
2018/235747-11
- --- I
***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: ADVOKATENE STOKKELAND, SØRENSEN & SKJEFRÅS DA
Til: Mattilsynet
Vedrørende tvangsmulkt - Saksomkostninger
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/220353
2018/220353-2
- --- U
KARI SEKSE - Inspeksjon, plantevernmidlerFra: Mattilsynet
Til: Geir Ole Sætremyr
Svar på innsynshenvendelse av 19112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/220619
2018/220619-9
- --- U
***** ***** ***** ***** AktivitetsforbudFra: Mattilsynet
Til: *****
AVGJERD SOM GJELD KRAV OM UTSETT GJENNOMFØRING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221579
2018/221579-2
- --- I
BJØRN EIVINDSEN - InspeksjonFra: Fera Science Ltd
Til: Mattilsynet
Analyseprøve - Prøve ID NFSA_18_3180
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221659
2018/221659-3
- --- I
Region midt – Dyrevernnemnda Orkdalsregionen – 2019-2022Fra: Agdenes kommune
Til: Mattilsynet
Dyrevernnemnd - Forslag på medlemmer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221660
2018/221660-7
- --- N
Region midt – Dyrevernnemnda Gauldal – 2019-2022Fra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Forslag til nye medlemmer i Dyrevernnemnda Gauldal for perioden 01.01.2019 - 31.12.2022
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221706
2018/221706-2
- --- U
SKÅR TORE - Inspeksjon, plantevernmidlerFra: Mattilsynet
Til: Geir Ole Sætremyr
Svar på innsynshenvendelse av 19112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221717
2018/221717-2
- --- U
SVEIN YSTANES - Inspeksjon, plantevernmidlerFra: Mattilsynet
Til: Geir Ole Sætremyr
Svar på innsynshenvendelse av 19112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221876
2018/221876-5
- --- I
Nærings- og fiskeridepartementet - Akvakulturdriftsforskriften - Miljøkonsekvenser lakselusmidler - EndringerFra: NORGES FISKARLAG
Til: Mattilsynet
KOPI - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg - Høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221922
2018/221922-3
- --- U
027 - OUS Oslo Universitetssykehus - Fots Id 17447 - Forsøk med grisFra: Mattilsynet
Til: OUS Rikshospitalet
Melding om vedtak - FOTS ID 17447
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/221972
2018/221972-5
- --- I
VIKI VASSVERK SA - InspeksjonFra: Voss Brønn og Energi
Til: Mattilsynet, Mattilsynet
Utbedring av Vikje Vassverk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222113
2018/222113-6
- --- U
FATLAND ØLEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Svar på innsynshenvendelse av 19112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222265
2018/222265-4
- --- I
SKRETTING AS AVD STAVANGER - Import av fôrvareFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar for GMO prøve
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222752
2018/222752-2
- --- I
ARILD BYBERG - 201809- Fatland Jæren- EFTA 117- Fremmedstoff- B3a- Dioksiner- Småfe- 02Fra: Fera Science Ltd
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - Avdeling Sør-Rogaland Sirdal og Flekkefjord Dioxins - NFSA_18_3168
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222814
2018/222814-1
- --- U
NOONA THAIMAT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NOONA THAIMAT AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om innretning for oppvask
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222960
2018/222960-2
- --- I
UNIL AS AVD OSLO - InspeksjonFra: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Til: Mattilsynet
Analysebevis - 201803723
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222998
2018/222998-2
- --- U
KNUTSHAUGFISK AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: KNUTSHAUGFISK AS
Revisjonsrapport med varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/223620
2018/223620-2
- --- I
PALMER SKÅRLAND - 201809- Fatland Jæren EFTA 117- Fremmedstoff- B3a- Dioksiner- Storfe-01Fra: Fera Science Ltd
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - Avdeling Sør-Rogaland Sirdal og Flekkefjord Dioxins - NFSA_18_3167
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/223722
2018/223722-1
- --- U
MIKALSEN BAKERI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MIKALSEN BAKERI AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om rutiner for renhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/223722
2018/223722-2
- --- I
MIKALSEN BAKERI AS - InspeksjonFra: Mikalsen Bakeri AS
Til: Mattilsynet
Vedrørende vedtak av 19112018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/224664
2018/224664-1
- --- I
LERØY MIDT AS AVD JØSNØY - Inspeksjon sjøvannFra: Lerøy Midt
Til: Mattilsynet
UV-filter utregning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/225101
2018/225101-5
- --- I
GÅRDSAND AS - RevisjonFra: Gårdsand AS
Til: Mattilsynet
Uttalelse til revisjonsrapport 2018/225101
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/208325
2018/208325-9
- --- U
LAPOINT TRAVELS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: LAPOINT TRAVELS AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/208364
2018/208364-3
- --- I
Høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10700/2018, SANTE/10701/2018, SANTE/10891/2015 og SANTE/10069/2018Fra: NNN Forbund
Til: Mattilsynet
NNN Forbund - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/208494
2018/208494-2
- --- I
POINT RESOURCES ASFra: Fylkesmannen i Rogaland
Til: Mattilsynet
KOPI - Point Resources AS - Oversendelse av rapport etter tilsyn med drikkevannsforsyningen på Balder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/209234
2018/209234-1
- --- U
TIGER AS AVD GJØVIK VEISERVICE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TIGER AS AVD GJØVIK VEISERVICE
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/209346
2018/209346-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Målfrid Ølberg - Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/209346
2018/209346-4
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: JARLE BEKKEVOLD
Mattilsynet fatter vedtak om underlag ved fôrhekk, og bekrefter lukking av tre varslede vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/210590
2018/210590-1
- --- U
ASIA RESTAURANT LUNDE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: ASIA RESTAURANT
Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/211289
2018/211289-6
- --- I
VESTKAPP HANDEL AS - InspeksjonFra: Joker Stadlandet
Til: Mattilsynet
Vedlikeholdsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/211891
2018/211891-1
- --- U
SZYMON CZERNIEWSKI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SZYMON CZERNIEWSKI
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/212631
2018/212631-3
- --- U
Setermoen vannverk - Plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanleggFra: Mattilsynet
Til: DRIFT TEKNISK/KOMMUNALTEKNISK
Mattilsynet innvilger søknad om nytt renseanlegg for Setermoen vannverk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/212976
2018/212976-10
- --- U
STRAND UNIKORN AS AVD KRAFTFÒR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Strand Unikorn AS
Analysesvar - Uønskede frø (arter) i importert fôr til villfugler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/213030
2018/213030-4
- --- U
FRAMO FUSA AS - Inspeksjon, treemballasjeFra: Mattilsynet
Til: FRAMO FUSA AS
Mattilsynet fatter vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/213253
2018/213253-2
- --- I
DAG OG ELI AGA SILDE - PrøvetakingFra: Fera Science Ltd
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - Avdeling Sunnhordland og Haugalandet Dioxins
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/213568
2018/213568-3
- --- I
Søgne Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2018-2204Fra: Evidensia Søgne Dyreklinikk
Til: Mattilsynet
Klage på avslag
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/213806
2018/213806-3
- --- U
F075 - Letsea AS - FOTS ID 17674 - Forsøk med atlantisk laksFra: Mattilsynet
Til: LetSea AS
Melding om vedtak - FOTS ID 17674
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/214240
2018/214240-3
- --- U
BANADIR AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BANADIR AS
Stadfesting på oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215569
2018/215569-2
- --- X
Førsteinspektør - avdeling Salten - 3935279251Fra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215569
2018/215569-3
- --- X
Førsteinspektør - avdeling Salten - 3935279251Fra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Utvidet søkerliste
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215639
2018/215639-3
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD EGGEBØNES PROCESSING - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1838/7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215646
2018/215646-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215798
2018/215798-2
- --- I
SIMEN FOUGNER - InspeksjonFra: Synlab
Til: Mattilsynet
Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - Prøve ID 2018-18753
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/216192
2018/216192-21
- --- I
NRS TROMS AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: NRS Troms AS
Til: Mattilsynet
Dødelighetsrapport Trælvik uke 46
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/216420
2018/216420-2
- --- U
TINGVOLLFISK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TINGVOLLFISK AS
Vedtak om skriftlige rutiner og dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn