Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [42] av [42].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
28.11.20182018/225576
2018/225576-3
- --- I
BARILLA NORGE AS - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar for GMO prøve ( VI prøvenummer 2018-07-681 - MT prøvenummer 2018/225576-81018051151 )
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/228300
2018/228300-6
- --- U
FERSKEN MEHRDAD KAGHAZIAN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FERSKEN MEHRDAD KAGHAZIAN
Mattilsynet fatter vedtak om kjølelagring og håndvask med utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230113
2018/230113-1
- --- U
NORSK BUTIKKDRIFT AS COOP PRIX VOLDEN 4503 - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP Prix Volden
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll og skriflige rutiner for tilbaketrekking av reseptfrie legemidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230145
2018/230145-3
- --- U
TERJE ERLING WOLD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TERJE ERLING WOLD
Mattilsynet fatter vedtak om smittesluse og elkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230230
2018/230230-4
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: STORE LØWER
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/203734
2018/203734-6
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/204688
2018/204688-2
- --- I
MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3508
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/204688
2018/204688-3
- --- I
MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3509
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/204688
2018/204688-4
- --- I
MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3510
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/205664
2018/205664-5
- --- U
FLAKSTADVÅG LAKS AS AVD KALDFARNES - Prøvetaking 12.09.2018Fra: Mattilsynet
Til: FLAKSTADVÅG LAKS AS AVD KALDFARNES
Uttak av ok-prøver 12.09.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/205939
2018/205939-5
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/206961
2018/206961-8
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/217522
2018/217522-7
- --- I
EIDSFJORD SJØFARM AS AVD SORTLAND - InspeksjonFra: Eidsfjord Sjøfarm
Til: Mattilsynet
Melding om forhøyet dødelighet 36118 Bremnesøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/217526
2018/217526-5
- --- I
Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg - Medisinfor i oppdrettsanleggFra: Naturvernforbundet
Til: Mattilsynet
Spørsmål om medisinfôr i oppdrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/219448
2018/219448-6
- --- U
SCANESIA AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SCANESIA AS
Mattilsynet fatter tre og lukker et vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/219590
2018/219590-2
- --- I
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Kinabolle AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/220078
2018/220078-2
- --- U
EGGMANNEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: EGGMANNEN AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak etter revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/220731
2018/220731-2
- --- I
Hemsedal kommune - Farmen boligområde - PlanarbeidFra: Hemsedal kommune
Til: Mattilsynet
Melding om vedtak - Klage på eigengodkjenning av detaljreguleringsplan for Farmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/220877
2018/220877-6
- --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND, Nortura SA, Hærland
Bekreftelse på etterkommet vedtak - slaktehygiene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/221974
2018/221974-6
- --- I
RÅJUICE AS - SaksbehandlingFra: Råjuice
Til: Mattilsynet
Oppdatert Fareanaylse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222598
2018/222598-2
- --- I
JAKOBSEN JAN -02.10.2018/Nortura Forus 111/Fremmedstoff/Pesticidtest/Sau/Prøve nr 1/Fra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3363
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222770
2018/222770-7
- --- U
LIPFISH AS - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet
Til: LIPFISH AS
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET - klage på vedtak om avslag på søknad fra LipFish AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222870
2018/222870-7
- --- I
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Blom Fiskeoppdrett AS
Til: Mattilsynet
Avviksrapportering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223261
2018/223261-1
- --- I
HARLEM FOOD AS - InspeksjonFra: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Til: Mattilsynet
Analysebevis 201803727
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223343
2018/223343-2
- --- U
PLANTASJEN LOGISTIKK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223343
2018/223343-3
- --- U
PLANTASJEN LOGISTIKK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: PLANTASJEN LOGISTIKK AS
Tilsynsrapport - Overvåkningsprogram for uønskede frøarter i importert fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223377
2018/223377-2
- --- U
NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223377
2018/223377-3
- --- U
NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR
Tilsynsrapport - Overvåkningsprogram for uønskede frøarter i importert fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223591
2018/223591-5
- --- U
LILLEHAMMER KOMMUNE VANN- OG AVLØPSAVDELINGEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: LILLEHAMMER KOMMUNE VANN- OG AVLØPSAVDELINGEN
Mattilsynet fatter vedtak om leveringssikkerhet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223890
2018/223890-10
- --- U
LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS
Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223890
2018/223890-12
- --- U
LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: La Vida Restaurant AS, La Vida Restaurant AS, LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS, Lavida Cafe, Lavida Kaffe, Lavida, Pavarotti restaurant
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/224513
2018/224513-2
- --- I
GUGGEDAL VIDAR - PrøvetakingFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3264
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/208510
2018/208510-3
- --- I
DAG JOSTEIN FURRE SOLHEIM - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3466
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/209007
2018/209007-4
- --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Lise og Anders Hovden, HOVDENS FARM ALANYA
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/209540
2018/209540-2
- --- I
JAN GEIR JENSEN Dyrehold med geit i avdeling Bergen og Omland - SamlebehandlingFra: Jan Geir Jensen
Til: Mattilsynet
Melding om avvikling av geitehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/210298
2018/210298-4
- --- U
ASKER FRUKT & GRØNT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ASKER FRUKT & GRØNT AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/213350
2018/213350-1
- --- U
DENNIS KRO OG PIZZERIA V/ DENNIS LÅNGHAVET - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: DENNIS KRO OG PIZZERIA V/ DENNIS LÅNGHAVET
Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/214474
2018/214474-9
- --- I
BEST FOOD AS - RevisjonFra: Best Food AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216478
2018/216478-1
- --- U
HIGHLAND LODGE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: HIGHLAND LODGE AS
Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216478
2018/216478-2
- --- I
HIGHLAND LODGE AS - SmilefjestilsynFra: Highland Lodge
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216478
2018/216478-3
- --- U
HIGHLAND LODGE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: HIGHLAND LODGE AS, Highland Lodge
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216722
2018/216722-5
- --- I
BRØNNBÅT NORD AS - InspeksjonFra: Brønnbåt Nord AS
Til: Mattilsynet
Besvarelse på vedtak om renhold av Skamik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn