Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [57] av [57].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/225629
2018/225629-2
- --- I
BIRKELAND TRYGVE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-908
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/229064
2018/229064-5
- --- U
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AGDER RENOVASJON IKS
Mattilsynet fatter vedtak om vending av ranker og riktig merking av gjødselvare
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204379
2018/204379-1
- --- I
ABILDSØ GÅRD AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-793
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204379
2018/204379-2
- --- U
ABILDSØ GÅRD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-2
- --- I
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-798
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-3
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-4
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HÅKON WIUM LIE
Tilsynsrapport - ingen påvisning av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/205072
2018/205072-1
- --- I
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-794
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/205939
2018/205939-6
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Logg med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/207251
2018/207251-3
- --- I
SJØGLØTT HOTELL.NO AS - InspeksjonFra: Sjøgløtt hotell
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/217870
2018/217870-3
- --- I
COLONIALMAJOR AS - InspeksjonFra: COLONIALMAJOR AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/218477
2018/218477-2
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Biomasseendring - Lokalitet 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/219590
2018/219590-4
- --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: KINABOLLE AS
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/220032
2018/220032-2
- --- U
REMY ANDERS LIEPMANN MØEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: REMY ANDERS LIEPMANN MØEN
Mattilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr - høy dyretetthet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/220827
2018/220827-4
- --- I
SALTEN N950 AS - InspeksjonFra: Salten N950 Quality
Til: Mattilsynet
Søknad om utsettelse frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/221137
2018/221137-4
- --- U
COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/221314
2018/221314-2
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/223681
2018/223681-3
- --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/225286
2018/225286-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LARS SNOEN
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208364
2018/208364-4
- --- I
Høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10700/2018, SANTE/10701/2018, SANTE/10891/2015 og SANTE/10069/2018Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208420
2018/208420-4
- --- I
INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Indre Oslo Matforedling AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208949
2018/208949-4
- --- I
SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1610/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208987
2018/208987-12
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om betaling av utgifter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209073
2018/209073-1
- --- I
SLINDE ARILD - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-826
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209416
2018/209416-4
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstitutte
Til: Mattilsynet
Prøvesvar - 2018-23-237/M162
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209656
2018/209656-4
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-23-238/M163
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209907
2018/209907-6
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210049
2018/210049-1
- --- I
TERJE FOSSHAGEN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-827
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210060
2018/210060-1
- --- I
OLAV TORE FOSSE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-828
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210060
2018/210060-2
- --- U
OLAV TORE FOSSE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-1
- --- I
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-820
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-2
- --- U
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-3
- --- U
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MAGNE OPTHUN, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211179
2018/211179-1
- --- I
NILS MARTIN FJÆR - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-830
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211179
2018/211179-2
- --- U
NILS MARTIN FJÆR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-1
- --- I
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-831
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-2
- --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-3
- --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, Fimreite Økolandskap v/Gyril Fimreite
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211185
2018/211185-1
- --- I
AMBLE GÅRD, METTE MARIE STRAND HEIBERG - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-832
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211185
2018/211185-2
- --- U
AMBLE GÅRD, METTE MARIE STRAND HEIBERG - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211188
2018/211188-1
- --- I
GRO NATVIK HENRIKSEN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-833
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211188
2018/211188-2
- --- U
GRO NATVIK HENRIKSEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213618
2018/213618-1
- --- I
JON DIGRANES D Y - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-843
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213618
2018/213618-2
- --- U
JON DIGRANES D Y - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213632
2018/213632-1
- --- I
TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-844
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213632
2018/213632-2
- --- U
TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213632
2018/213632-3
- --- U
TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, TORKJELL NÅ
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213663
2018/213663-1
- --- I
FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-842
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213663
2018/213663-2
- --- U
FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213663
2018/213663-3
- --- U
FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FØRDE EIRIK
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213701
2018/213701-1
- --- I
ARILD BLEIE - InspeksjonFra: NIBIO - Planteklinikken
Til: Mattilsynet
Analyserapport - B18-845
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213701
2018/213701-2
- --- U
ARILD BLEIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213701
2018/213701-3
- --- U
ARILD BLEIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ARILD BLEIE, NIBIO - Planteklinikken
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213714
2018/213714-1
- --- I
HILDE AGA - InspeksjonFra: NIBIO - Planteklinikken
Til: Mattilsynet
Analyserapport - B18-846
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213714
2018/213714-2
- --- U
HILDE AGA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213714
2018/213714-3
- --- U
HILDE AGA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HILDE AGA, NIBIO - Planteklinikken
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/214817
2018/214817-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varsler pålegg om godkjenning av UV-anlegg ved 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn