Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
01.11.20172016/250859
2016/250859-023
M17110 - 751 --- U
Etablering utvidelse TMR- Hjelvik Matfisk AS - Akvakultur landanlegg lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Rauma kommuneFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Til: Hjelvik Matfisk AS
Vedrørende klagesak - Vilkår om krav til desinfeksjon av avløpsvann fra landbasert matfiskanlegg
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.