Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/211836
2018/211836-2
- --- I
NRS Farming AS - Biomasseøkning ved lokalitet 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i FinnmarkFra: NRS Farming AS
Til: Mattilsynet
Svinn på Store Kobbøy i 2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn