Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228719
2018/228719-3
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet
Til: Mattilsynet
Orientering - Ytterligere økt dødelighet ved lokalitet Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn